PRIA alustas erakorralise toetuse väljamaksmisega

Foto: pixabay.com

Aprillis pöördusid mitmed põllumajandustootjad koja poole murega erakorralise toetuste maksmise pika tähtaja pärast. Koda tegeles selle teemaga aktiivselt ja meil on hea meel oma liikmetele teada anda, et esimeste toetussummade väljamaksetega alustati 3. juunil, ehk pea neli nädalat varem algul lubatust.

15.-22. märtsini said põllumajandustootjad taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Toetus makstakse sõltuvalt valdkonnast välja kas PRIA või Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) poolt. 1. juunil kinnitas PRIA enda toetusvaldkondade ühikumäärad. PRIA alustab esimeste väljamaksete tegemisega täna, 3. juunil. Kõik toetused makstakse PRIA ja MESi poolt välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

„Arvestades taotlejate ootusi ja vajadusi, soovime võimalikult paljude erakorralise toetuse maksetega alustada esimesel võimalusel. Rõõm on tõdeda, et esimesed toetussummad jõuavad klientideni juba täna,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Piimalehmakasvatuse, seakasvatuse, lamba- ja kitsekasvatuse, vutikasvatuse, kartulikasvatuse, maasikakasvatuse ja köögiviljakasvatuse valdkonnas kannab toetusraha kliendile PRIA. Lihaveisekasvatuse, mahemunakanade kasvatuse ja maheteravilja kasvatuse erakorralise toetuse osas kinnitab PRIA ettepaneku alusel ühikumäärad ning teeb otsuse ja kannab toetusraha kliendile MES.

Ühikumäärad arvestas PRIA välja lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest.

PRIA poolt kinnitatud ühikumäärad on järgnevad:

piimatõugu lehma kasvatus – 52,55 eurot piimatõugu lehma kohta;
seakasvatus – 12,97 eurot sea, välja arvatud emise, kohta;
lamba- ja kitsekasvatus – 21,20 eurot ute ja emakitse kohta;
köögiviljakasvatus – 710,13 eurot lill-, spargel- ja peakapsa, porgandi ja söögipeedi hektari kohta;
kartulikasvatus – 427,35 eurot kartuli hektari kohta;
maasikakasvatus – 3025,76 eurot maasika hektari kohta;
vutikasvatus – 0,46 eurot vuti kohta.

Seakasvatamise valdkonna emiste ühikumäär on sätestatud määruses ning see on 221 eurot emise kohta.

MES kinnitab oma valdkondade ühikumäärad hiljemalt 11. juunil.

TASUB TEADA

Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot. Toetus jaguneb valdkondade vahel järgmiselt: lihaveisekasvatus –  2,2 miljonit, seakasvatus – 3,67 miljonit, piimalehmakasvatus – 4,3 miljonit, lamba- ja kitsekasvatus – 0,7 miljonit, köögiviljakasvatus – 0,53 miljonit, kartulikasvatus – 1,13 miljonit, maasikakasvatus – 1,65 miljonit, maheteravilja kasvatus – 1,5 miljonit ning mahemunakanade ja vuttide kasvatajad saavad kokku 0,125 miljonit eurot.

Andmeid PRIA poolt välja makstava enda toetuse laekumise kohta saab taotleja vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“ niipea, kui PRIA on tema maksekorralduse kinnitanud. Infot MESi poolt makstavate erakorralise toetuse valdkondade kohta saab MESi kodulehelt https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed, MESi arendus-projektijuht Riin Kurrikoffilt telefonil 648 4920 või MESi üldiselt e-posti aadressilt mes@mes.ee.

Eelmine lugu15.06.2022 EPKK infopäev „Embrüosiirdamine veiste aretusvõttena“
Järgmine luguTööstussümbioos ja biopõhised ärimudelid