PRIA kinnitab otsetoetuste ühikumäärad

Täna kinnitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet aasta lõpus välja makstava ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuride ja heinaseemne üleminekutoetuse ning piimasektori eritoetuse ühikumäärad. Toetuste maksmine toimub detsembrikuus. Ühikumäärade arvestamisel lähtub PRIA toetusmeetmete eelarvetest ning pärast taotluste menetlemist ja kontrolli selgunud abikõlblike ühikute (hektarid, loomad jm) hulgast.

Euroopa Liidu eelarvest rahastatava ühtse pindalatoetuse ühikumäär on tänavu 109,20 eurot/ha, piimasektori eritoetus (piimalehmade pidajatele, kel karjas kuni 100 piimalehma) 97,40 eurot piimalehma kohta. Mõlema toetusmeetme ühikumäär on mullusega võrreldes tõusnud.

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse suurus on 13,21 eurot, heinaseemne üleminekutoetuse määr 18,80 eurot toetusõiguse alusel kindlaks tehtud hektari kohta. Üleminekutoetusi  rahastab Eesti riik.
Toetuste väljamaksmist alustab PRIA detsembri esimesel töönädalal. Enne summade ülekandmist kliendile teeb PRIA summadelt vajalikud mahaarvamised.  Makseid alustatakse nendest klientidest, kes täitsid taotluse e-PRIAs ning kel on saada täismahus ühtne pindalatoetus.
PRIA on planeerinud otsetoetused välja maksta detsembrikuus.  Täpset infot oodatavate summade suuruse ja makseaja kohta saavad kõik kliendid oma toetuste kohta vaadata elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Andmed on nähtavad niipea, kui PRIA on maksekorralduse vormistanud.
Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
tel  7371 215; 5533 739
Eelmine luguPiimatoodete toodang kasvamas, piima kokkuostuhind rekordtasemel
Järgmine luguEPKK Lihafoorum 2013