PRIA hakkab pinnaseiret teostama fotoäpiga IVA

Foto: Illustratiivne. Uue fotoäpiga saab kiirelt vastuse saata PRIA ametnikult.

Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmed ja nõukogu esindajad kohtusid PRIA esindajatega, et arutada uue perioodi taotluste esitamise ja sujuvat aruandluse korda.

PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal ütles kohtumist avades, et tänase kohtumise eesmärgiks on eelkõige info vahetamine: „et teaksime sättida atra, kus teil on ettepanekuid ning küsimusi ja meie püüame neid oma arengukavas ellu viia“.

PRIA ametnikud tõdesid, et toetuste taotlemisel on ka tänavu põhimõttelisi muutusi, kuna juurde on tulnud rida keskkonnaalaseid tingimusi. PRIA juhtkonna nõunik Rando Undrus selgitas, et rahastamise taksonoomia näeb ette, et kvalifitseeruda roheliseks, peab investeering panustama oluliselt vähemalt ühte neist EL kuuest eesmärgist: kliimamuutuste leevendamine ja muutustega kohanemine; vee- ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse; üleminek ringmajandusele; saastuse vältimine ja tõrje; elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine. Peale selle on tingimuseks, et tegevus ei tohi põhjustada olulist kahju teistele eesmärkidele.

Muu hulgas tõdes Undrus, et põllumajandus- ja toidutootjate sektori jaoks on hetkel peamiseks väljakutseks ebamäärasus ja ebaselgus kliimateemade, süsiniku jalajälje ja põllumeestele pandud süsinikuheite vähendamise kohustuste selgitamisel. „Kõige selle taustal saab aina olulisemaks andmete edastamine, milleks on omakorda vaja tõsta andmete edastamise ja digivõimekuse arendamist,“ kinnitas Undrus. „Me võtame aruandluseks vajaliku IT-arendamise tervikuna oma halduse alla ja keskendume sellel, kuidas IT teie tegvust aitaks. Soovime pakkuda lahendusi, kuidas uute süsteemidega paremini kohalduda.“

Johtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/2116 artikli 65-st, mis paneb PRIAle suurema kontrolli kohustuse ettevõtete üle. Seetõttu hakkab amet kasutama suurenenud kontrollimahuga toimetulekuks kaugseire meetodeid – pinnaseiret. „Hakkame teostama pinnaseiret 100% ulatuses varasema 5% valimi asemel, mis tähendab Eestis ühte miljonit ha põllumajandusmaad ja suurusjärgus 200 000 põldu,“ rääkis PRIA juhtkonna nõunik Mariell Viinalass. „Seiresüsteemi alusel regulaarselt ja süstemaatiliselt vaadeldakse, jälgitakse ning hinnatakse põllumajandustootja põllumajanduslikke tegevusi ja järgitud tavasid põllumajandusmaal. See on suurim muudatus pindalatoetuste kontrolliprotsessis läbi aegade,“ kinnitas ta. Kuigi äppi hakkab PRIA testima juba märtsikuus on „IVA“ põllumeestele kättesaadav alles juulis, prognoosis Viinalass. Kontrollimise aluseks Sentineli satelliidi pildid või muud vähemalt samaväärse väärtusega andmed – eelkõige teiste satelliitide andmed ja asukohamärgisega fotod.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell rääkis millised on suuremad muudatused otsetoetuste valdkonnas. Samas investeeringumeetmete valdkonnas toimuvatest suurematest muudatustest tegi ettekande arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski.

Koja juhatuse esimees Ants Noot avaldas kohtumisel PRIAle tänu hea koostöö eest ja kinnitas, et täna jagatud info aitab põllumajanduses tegutsevaid ettevõtteid. „Oleme aru saanud, et keskkonnanõuded hakkavad toetuste saamisel aina olulisemaks nüansiks saama ja tänane kohtumine aitas ka seda teemat avada.“

Küsimuste esitamise ajal vastas registrite valdkonna küsimustele PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin.

Eelmine luguPõllumajanduslikku kõrgharidust kägistab rahapuudus
Järgmine luguAiandussektor otsib uusi võimalusi