Aiandussektor otsib uusi võimalusi

Aiandussektor ootab reaalseid muutusi, et toimida jätkusuutlikult. Foto: Visualhunt.com

Järgmisel nädalal toimuv Aiandusfoorum toob kokku valdkonnas tegutsejad. Päeva jooksul arutlevad sektori esindajad valdkonna valukohtade ja väljavaadete üle. Kui eelmisel foorumil räägiti, et aiandus on raskes olukorras, siis täna on tootjatel veelgi keerulisem hakkama saada.

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärtel ütles, et aiandussektoril on oluline roll toidu varustuskindluse tagamisel ning ettevõtluse ja majandustegevuse mitmekesistamisel. „Paraku on aiandussektori osatähtsus Eesti põllumajanduse majandusharu kogutoodangus väike, vaid 4,7% ja kogu kasutatavast põllumajandusmaast kasutab aiandus ca 1%,“ vahendas Pärtel. Ta sõnas, et aiandustootmine on suhteliselt tulus, kuid on väga tööjõumahukas sektor. „Aiandussektori edasiseks arenguks on Eestis head eeldused, meil on olemas tootmise traditsioon, kogemused ja teadmised sektoris ning kohalikku toitu hindav kuid hinnatundlik tarbija,“ näeb võimalusi asekantsler.

Pärtli sõnul toetab riik sektori arengut läbi erinevate tegevuste eesmärgiga tõsta tootlikkust ja parandada konkurentsivõimet ning stabiliseerida keerulisemas olukorras olevate sektorite sissetulekuid. Siiski tarbitud puuviljadest toodavad Eesti tootjad vaid 11,5% ja tarbitud köögiviljadest 38%. „Nii eelmisel kui sellel aastal saab sektor tuge kõrgete toomiskulude osaliseks hüvitamiseks läbi erakorralise toetuse. Sektori pikemat arengut soodustatakse läbi EL ÜPP Eesti strateegiakava sekkumiste. Perioodil 2023-2027 saavad puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatajad tuge tootmisega seotud toetusest,“ selgitas Pärtel.

Sektori tegutsevad ettevõtjad on öelnud, et hetkel on mure pideva toetuse puudumises – pistelised toetused ei ole elustiil. Kui riik soovib, et isevarustatuse tase tõuseks, peaks sellesse ka enam panustama. Tootjate silmis on aga olukord lootusetuks muutumas. Hinnatõus on igas valdkonnas tugev ning keeruline on ellu jääda kalli importtoodangu kõrval.

Kogemuslood

Aiandustootjad on enamasti Eesti väga väikesed. Et jõuda kaugemale ja rohkem saavutada, oleks vaja edendada ühistulist tegevust. Sellest on räägitud pikalt, aga suuri arenguid ei ole olnud. Foorumil on üks osa pühendatud just sellele teemale. TÜ Taluturg on loodud väiketootjatele võimalusena tuua tooted lihtsa vaevaga turule. Põhimõtteks on müüa eestimaist kaupa ning oma kohvikutes ja restos pakkuda valdavalt oma tootjate toorainest valmistatud toitu. Tänaseks on Taluturg palju tuntust kogunud ning foorumil tutvustab Merle Vall, kuidas ühest väiksest mõttest on saanud mitme poega Eesti toodete müügikett.

Kõigile valdkonna inimestele on teada köögiviljade kasvatuse ja töötlemisega tegelenud aktsiaselts Sagro. Tänaseks on aga see ettevõte lõpetanud köögiviljaga tegelemise. Samas, pea 30 aastat oli ettevõte tegev ning oli ka periooditi kasumlik. Foorumil meenutab Sagro tegevaastaid kunagine juht Kalle Reiter ning toob välja punkte, mis tagasid ettevõtte edu ning lisab enda arvamuse, mis võis saada ettevõttele  saatuslikuks.

Kuid aiandussektoris ei ole vaid sulgemised. Kadarbiku Köögivili on ettevõte, mis aastatega üha enam tuntust kogub ning oma haaret laiendab. Ettevõte on tegutsenud 2004. aastast. Kadarbiku on lausa nii edukas, et eelmisel aastal krooniti ettevõtte juht Veiko Pak Aasta põllumehe tiitliga. Kuidas on Veiko oma tegemistes nii edukas? Loodetavasti heidab ta saladuseloori ja sellest foorumil ka räägib.

Kindlasti tasub foorumile kohale tulla, sest lõunapausi ajal saavad kõik soovijad tutvuda Polli aiandusuuringute keskuse laboriga ning näha, mis võimalusi on toote arendusteks. Kindlasti on võimalik palju põnevat näha ning kuulata!

Aiandusfoorumi kava on nähtav SIIT.

Eelmine luguPRIA hakkab pinnaseiret teostama fotoäpiga IVA
Järgmine lugu06.03.2024 konverents Aiandusfoorum 2024