PRIA alustab loomakasvatustoetuste taotluste vastuvõttu

2. – 21. märtsini saavad põllumajandustootjad esitada PRIAsse taotlusi kokku kuut liiki loomatoetuse saamiseks. Toetuste eelarve on kokku 22,2 mln eurot (347,3 mln krooni). Loomakasvatustoetuste eesmärk on kompenseerida osaliselt loomapidajate kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, samuti aidata jätkata tootmist põllumajandussektoris. Möödunud aastal oli toetusesaajaid ligi 5200.

Ammlehma ja ute kasvatamise toetust makstakse nõuetekohaste loomade kohta, kes on taotleja nimel registreeritud PRIA loomade registris 2. märtsi 2011 seisuga. Ute, veise ja piima täiendav otsetoetus on n-ö tootmisest lahti seotud – praeguse toetusõiguse aluseks on varasematel aastatel loomatoetuste taotlemise käigus kindlaks tehtud ühikud.

Loetletud viit toetust rahastab Eesti riik summas 20,9 mln eurot. Teist aastat järjest rakendub ka Euroopa Liidu rahastatav piimasektori eritoetus eelarvega 1,25 mln eurot.  See on mõeldud kuni 100-pealiste piimakarjade omanikele; toetus aitab turukonkurentsis toime tulla ja piimatootmist jätkata ka teistel peale suurtootjate. Piimasektori eritoetust makstakse piimalehmade arvu põhjal.
Toetustaotlusi saab esitada 2.-21. märtsini, piimasektori eritoetuse taotlusi hilinenult ka veel 22. märtsist 15. aprillini (siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta). Kõige mugavam on taotlust esitada elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA.
„Kes vähegi arvutiga tuttav on, sellele pole e-PRIAs taotluse täitmine keerulisem kui maksuametile elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamine,“ julgustab PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive. „Puudub vajadus pabereid täita ja järjekorras seista, e-PRIA toimib ööpäevaringselt. e-PRIA on loomapidajatele kasulik ka muuks – kõik loomadega seotud dokumendid ja teatised saab samuti vormistada e-PRIAs. Tuleb vaid jälgida, et asute täitma just hetkel vajalikku vormi,“ selgitab Bleive.
e-PRIAs saab klient toetuse taotlemisel ette vormid, millel on tema loomade ja toetusõiguste kohta andmed juba eeltäidetud. Kõik juhendid vormide täitmiseks on ekraanil näha. Vigadele juhib süsteem samuti ise tähelepanu ning need saab kohe ära parandada. Samuti võimaldab e-PRIA taotlust muuta.
e-PRIA tundmaõppimiseks soovitame kasutada kliendiarvuteid PRIA maakondlikes büroodes ning klienditeenindajate abi. Kes end juba e-PRIA kasutajaks vormistanud, neil soovitab PRIA kindlasti kasutada e-PRIAt ka pindalatoetuste taotlemisel.
Loomakasvatustoetuste taotlemiseks vajalikke juhiseid ja vorme ning loomade andmeid saab peale e-PRIA kodulehelt www.pria.ee ning maakondlikest büroodest. Küsimusi võib esitada infotelefonil 7377 679 või e-kirjaga aadressil info@pria.ee.
Toetuste määramisotsused teeb PRIA hiljemalt 29. mail 2011, erandiks piimasektori eritoetus: see määratakse 1.detsembriks k.a.
Eelmine luguMaaelu Edendamise Sihtasutus tunnustab 2010. aasta parimaid karjakasvatajaid
Järgmine luguStatistikaamet: Meetoodang kasvas aastaga 15 protsenti – 575 tonnini