Põllumehed maksavad suure osa Euroopa Liidu otsetoetustest riigile maksudena tagasi

Vaatamata põllumajandussektori keerulisele olukorrale deklareerisid Eesti põllumajandusettevõtted 2015. aastal võrreldes aasta varasemaga maksu- ja tolliametile pea viiendiku võrra rohkem makse. Põllumajandussektorite lõikes maksavad suurima osa maksudest piimatootmisega tegelevad ettevõtjad, selgub Maaeluministeeriumi ülevaatest.

2015. aastal oli Euroopa Liidu eelarvest tulevate põllumajanduse otsetoetuste eelarve Eesti põllumajandusele 114 miljonit eurot. Samal aastal deklareerisid põllumajandustootjad Maksu- ja Tolliameti andmetel riigile makse kokku summas 77,1 miljonit eurot, mis on võrreldes 2014. aastaga 12,4 miljonit eurot ehk 19% rohkem.

„Peaaegu pool põllumajanduses deklareeritud maksudest laekus maksuametile piimakarjakasvatajatelt, mis peegeldab piimatootmise tööjõuintensiivsust ja tähtsust maapiirkondade tööandjana. Selle taustal on kummastav, kui leigelt suhtub valitsus piimakarjade drastilisse vähenemisse Eestis, millel on ilmselgelt pikaajalised mõjud nii maapiirkondadele, riigi maksutuludele kui ekspordile,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

2015. aastal põllumajanduses deklareeritud maksudest laekus 46% piimakarjakasvatusega tegelevatelt isikutelt, millele järgnevad taimekasvatuse (25%), segapõllumajanduse (14%) ja seakasvatusega (8%) tegelevate isikute maksud.

„Käesolev analüüs kajastab vaid põllumajanduse esmatootmise panust maksumaksjana. Võib vaid aimata, milline on piimatootmise kokkukuivamise mõju kogu väärtusahela – põllumajanduse sidusfirmade, piimatööstuste, logistika ja kaubanduse – lõikes,“ lisas Sõrmus.

Maksuliikide lõikes moodustas peaaegu poole põllumajandustootjate poolt deklareeritud maksudest sotsiaalmaks (36,2 miljonit eurot), millele järgnes füüsilise isiku tulumaks (17,5 miljonit) ja käibemaks (13,6 miljonit). Põllumajandustootjad deklareerisid kokku märksa rohkem makse vaatamata sellele, et 2015. aastal tõsteti füüsilise isiku maksuvaba tulu piiri ja langetati tulumaksu määra.

Maaeluministeeriumi ülevaatest selgub, et põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuseks koos tootetoetustega kujunes 2015. aasta esialgsetel andmetel 920,7 miljonit eurot, mida on 2,2% rohkem võrreldes aasta varasemaga, seejuures taimekasvatustoodang kasvas 20% ja loomakasvatustoodang vähenes 14%.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, tel 520 5857, e-kiri: roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguPõllumajandusvoliniku visiidi puhul peavad piimatootjad täna protesti märgiks lüpsivaba päeva
Järgmine luguMaheviljaturu staar on mahekaer