Põllumeeste Keskliit: Loodame valitsuse mõistvale suhtumisele

Põllumehed toetavad Euroopa Parlamendi otsust, mis lubaks jätkata otsetoetuste maksmist ka 2013. aastal. Esmaspäeval võttis Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon vastu otsuse, mis lubab uutel riikidel jätkata siseriiklike otsetoetuste (top-up) maksmist ka 2013. aastal. Eesti põllumehed tervitavad seda otsust ning loodavad, et ka Euroopa Komisjon ja nõukogu on samal meelel.

Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul on selline lahendus ainuvõimalik, sest vastasel korral oleksid järgmise aasta toetused oluliselt väiksemad. Meie põllumeeste otsetoetused on tagantpoolt eelviimased ja jäävad kaugele maha Euroopa Liidu keskmisest, otsus lubada maksta siseriiklikke otsetoetusi ka järgmisel aastal aitab pisutki võrdsustada konkurentsitingimusi ühisel turul.

„Võrdsemate toetustingimuste nimel on Eesti põllumehed koos Läti ja Leedu kolleegidega teinud väga põhjalikku lobitööd Euroopa Liidu institutsioonide esindajatega. Kohtumistel meie tipp-poliitikutega oleme selgitanud sektori konkurentsivõime mahajäämuse tagamaid ning leidnud mõistvat suhtumist. Tahame loota, et Euroopa Liidu poolt antud võimalus siseriiklike toetuste maksmiseks kirjutatakse täies mahus 2013. aasta riigieelarvesse“, ütles Jaan Sõrra.

Liitumisleping Euroopa Liiduga sätestas siseriiklike otsetoetuste maksmise aastatel 2004−2012. Toetuste lubatud kogusumma nendel aastatel oli 340 miljonit eurot, millest maksti välja 266,87 miljonit eurot. Perioodil 2004−2011 maksti siseriiklikke toetusi Brüsseli poolt lubatud maksimummääras vaid 2008. aastal.

Euroopa Liidu keskmine otsetoetuste tase on 280 eurot hektarile, Eestis põllumehed saavad 117 eurot hektari kohta.

Loe lisaks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teadet

Eelmine luguMaaelu Edendamise Sihtasutus kolitakse Viljandisse
Järgmine luguLeningradi oblasti asekuberner koos äridelegatsiooniga tutvub Eesti põllumajanduse ja toidutootmisega