Põllumeeste esindajad kohtusid president Ilvesega

Eesti kolme suurema põllumajandusorganisatsiooni juhid kohtusid täna president Toomas Hendrik Ilvesega, et arutada Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja maaeluga seotud küsimusi. Kohtumisel osalesid Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhid.

Põllumeeste esindajad ja president Ilves arutasid ühise põllumajanduspoliitika aktuaalseid teemasid ja rääkisid põllumajandustootjate ebavõrdsete konkurentsitingimuste probleemist. President Ilvese sõnul tuleb otsetoetuste ebavõrdset taset vaadata ennekõike Euroopa Liidu siseturu küsimuses.

“See moonutab ühtse siseturu põhimõtet ja on ka vastuolus Euroopa Liidu liikmesmaade võrdsuse põhimõttega,” ütles riigipea. “Praeguse olukorra muutmiseks on vaja nii põllumeeste kui ka Eesti valitsuse sihikindlat survet. Mina olen kogu aeg tauninud ebaõiglust ühenduse põllumajanduspoliitikas ning teen seda ka edaspidi.”
Suured erinevused Euroopa Liidu tootjate toetustasemetes annavad eeliseid importtoidule, mis vaikselt surub turult välja kodumaise toidu, tõdesid kolme põllumajandusorganisatsiooni juhid. Nad rõhutasid, et iseseisva riigi üks julgeoleku garantiisid on omada omamaist põllumajandust, mille roll on toota toitu ja varustada elanikkonda piisavas mahus kvaliteetse toiduga nii headel kui halvematel aegadel.
Kohtumisel tunti heameelt, et Eesti liitumisel Euroopa Liiduga on olnud üldjoontes positiivne mõju meie põllumajandusele ja maaelule. Eelkõige väljendub see investeeringutes, mille tulemusena on tõusnud produktiivsus nii taime- kui loomakasvatuses ning suurenenud on maakasutus. Kasvanud on põllumajandussaaduste eksport, mis täna moodustab pea 10% kogu Eesti ekspordist. Edusamme on ka märgata maaelus, arenemas on ettevõtlus ja aktiviseerunud on külaliikumine.
Põllumeeste esindajad tänasid presidenti senise toetuse ja mõistmise eest ning kutsusid presidenti üles kasutama ka edaspidi oma võimalusi probleemide teadvustamisel nii Eestis kui välisvisiitidel, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika toetuks kindlamalt Euroopa Liidu põhiväärtustele ja printsiipidele.
Kohtumisel presidendiga osalesid Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees Kalle Hamburg ja juhatuse liige Ivo Eenpalu, Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava ja juhatuse esimees Üllas Hunt ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Aavo Mölder ja juhataja Roomet Sõrmus.
Lisainfo:
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, roomet.sormus@epkk.ee, tel 52 05 857
Üllas Hunt, Eesti Põllumeeste Keskliit, yllas@eptk.ee, tel 51 83 486
Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliit, kalle@talukartul.ee, tel 50 55 880
Eelmine luguNovember on pääsukese- ja ristikumärgi kuu
Järgmine luguMaaelufoorum 2011