November on pääsukese- ja ristikumärgi kuu

Septembris ja oktoobris korraldas TSN EMOR Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel uuringu kvaliteedimärkide Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse tarbijate teadlikkuse kohta. Uuringus osales 1000 Eestimaa elanikku vanuses 17-74 eluaastat. Uuringu tulemusel on EPKK kvaliteedimärkide üldine tuntuse tase taas tasapisi kasvama hakanud. Vähemalt ühte kahest märgist on märganud 88 protsenti Eestimaa elanikest (eelmisel aastal 87%). Märke märgatakse eelkõige toote pakendil, aga ka reklaamides.

TEMKahest märgist tuntum on pääsukesemärk, mis viitab kvaliteetsele ja kodumaisest põhitoorainest valmistatud tootele. Märkide tuntuse tase püsib keskmisest kõrgemana eeskätt eestlaste ning kõrgharidusega elanike seas. Maapiirkondades märgatakse märke veidi enam kui linnades, neid märkavad (ja otsivad) rohkem naised. Samuti teavad ja oskavad märkidega tooteid rohkem otsida kõrgema sissetulekuga inimesed. Mitte-eestlaste seas on märkide üldine tuntus küll pisut madalam – 71 protsenti, kuid ka see kasvab aasta-aastalt. Regioonidest jäävad muu Eesti tasemele alla Virumaa ja Tallinn, mis on seletatav mitmerahvuselise rahvastiku koosseisuga.

Märgistusega toodete eelistamine on jätkuvalt kõrge. Ligi 80% märkidega tuttav olevatest vastajatest väidab end alati või mõnikord märkidega tooteid eelistavat. Tunnustatud Eesti Maitse märgistusega toidukaupu eelistab alati ligi viiendik vastajatest. Uuringu tulemused aga räägivad sellest, et noored ei oska veel kvaliteedile tähelepanu pöörata ja nii mängibki keskmisest väiksemat rolli märgistus just noorte, alla 25-aastaste tarbijate jaoks.

TMRistikumärki tajutakse eeskätt Eesti päritolule, toote kvaliteedile ning kohalikule toorainele viitavana, ehkki ristikumärgi taotlemisel pole tegelikult põhitooraine kodumaisuse nõuet ja märk näitab toote kõrget kvaliteeti, mida on hinnanud toidueksperdid.

Usaldus EPKK kvaliteedimärkide vastu püsib kõrge – 9 inimest kümnest peab märke täiesti või pigem usaldusväärseks. Keskmisest veidi kõrgem on märgistuse usaldamise tase kõrgema haridusega inimeste, eriti aga naiste seas.

Täna Eesti Näituste messikeskuses alanud Tallinna Toidumessil tutvustab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ettevõtete ühisstendil samuti Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse kvaliteedimärke. EPKK ühisstendil nr 103 esinevad veel Saidafarm, Linpet, Tervix, Karja Pagariäri ja Luke Farmimeierei, kes pakuvad messikülalistele häid ja kvaliteetseid tooteid. Stendil keerutatakse ka loosiratast ja võitjatele jagatakse pääsukese- ja ristikumärgiga auhindu. Novembrikuuga algas telekanalites Kanal 2 ja Kanal 11 pääsukese- ja ristikumärgi reklaamikampaania.

11. novembril antakse EPKK lõikuspeol kätte tänavuse toiduainete hindamise edukalt läbinud toodetele Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse kvaliteedimärgi kandmist lubavad tunnistused. Märkide kandmise õiguse sai tänavu kokku 39 toodet, 28 tootele anti pääsukesemärk ja 11 tootele ristikumärk. Lisaks soovisid litsentsilepingut pikendada üle 150 tootele ka varasemad märgikandjad.

Lisainfo: EPKK avalike suhete juht Malle Lind, e-post: malle@epkk.ee, tel 600 9349,
Eelmine luguTallinna Toidumess 2011
Järgmine luguPõllumeeste esindajad kohtusid president Ilvesega