Maaelufoorum 2011

8. novembril toimus Tartus, Maaülikooli aulas Põllumajandus-Kaubanduskoja Maaelufoorum 2011, millest võtsid osa maapiirkondade ettevõtjaid ja teised huvilised, kelle jaoks on oluline Eesti maaelu tulevik. Foorumil anti hinnang Eesti maapiirkondade hetkeolukorrale ja arutati maaelupoliitika üle aastateks 2014-2020.

Foorumil esines põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kes rõhutas, et maapiirkonna ettevõtluse toetamine on üks elujõulisemaid ja efektiivsemaid meetmeid, mille kaudu on riigil võimalik luua muutuste keerises olev maapiirkond konkurentsi- ja arenguvõimeliseks. Kui maaelanikkonnale on oluline stabiilsus, siis sealsetele ettevõtjatele on vajalikud head võimalused muutusteks ja arenguteks ning riigipoolne tugi mitmekesiste ideede ja investeeringute elluviimiseks.

Foorumil toimus Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudis valminud Eesti maaelu arengu aruande esmaesitlus. Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori Rando Värniku sõnul võib raportit võrrelda Eesti  inimarengu aruandega,  milles analüüsitakse maaelu seniseid arenguid ja otsitakse muuhulgas vastust küsimusele, mis saab edasi?

Põllumajandusministeerium on alustanud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistusi. Koostöös sotsiaalpartneritega on alustatud maapiirkonna olukorra ja vajaduste kaardistamist. Foorum pakkus head võimalust arvamuse avaldamiseks erinevate huvigruppide poolt, et alustada laiapõhjalist avalikku arutelu tulevase maaelu arengukava koostamiseks.

Kuna Euroopa Liidu tasandil arutelud maaelupoliitika raamistiku üle alles käivad, siis oli foorum hea võimalus seisukohtade väljatoomiseks ja koondamiseks, et aktiivselt panustada tuleviku maaelupoliitika kujundamisse. See on omakorda eelduseks, et EL tasandil lepitakse kokku meile sobiv raamistik koos selleks ettenähtud instrumentide ja vahenditega ning et me siseriiklikult jõuame ühiste prioriteetide ja lahendusteedeni, mis maapiirkonda enim edasi viivad ja arenguks suurima tõuke annavad.

 

Foorumi ettekanded

Eesti maaelu arengu aruande esmaesitlus

Rando Värnik, Eesti Maaülikool
Maaelu arengu aruanne

Linnaliste keskuste tähtsus maapiirkondadele

Veiko Sepp, Geomedia

Eesti põllumajanduse arenguetapid

Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

Maaelupoliitika 2014-2020

Henno Nurmsalu, Põllumajandusministeeriumi Maaelu arengu osakonna juhataja

Maaelu areng aastatel 2014-2020

Aivar Niinemägi, MTÜ PAIK

Turismiettevõtete roll maaelu arengus

Raili Mengel-Sünt, MTÜ Eesti Maaturism

Mahepõllumajanduse ees seisvad väljakutsed

Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

Eesti maaelu arengustsenaariumid

Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur

 

Maaelufoorum2011.jpg Lae alla foorumi trükise pdf.

 

Foorumi korraldamist toetas Euroopa Liit

Eelmine luguPõllumeeste esindajad kohtusid president Ilvesega
Järgmine luguKvaliteedimärgiga tunnustatakse 39 toidutoodet