Põllumajandusvolinik: praeguse kriisi leevendamiseks ELi eelarves raha pole

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski Copa-Cogeca kohtumisel. Foto: Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski osales 1. detsembril Brüsselis toimunud Euroopa põllumeeste liidu Copa-Cogeca liikmesorganisatsioonide juhtide koosolekul. Voliniku sõnul on praegu põllumajanduse jaoks väga keeruline aeg – meil on püsivalt kriis, mis sai alguse koroona pandeemiaga. Märksõnadeks on sõda Ukrainas, gaasi- ja väetisehinna tõusud, globaalne toidukriis. Samal ajal on käsil uue ÜPP rakendamine.

„Tootmiskulud kavavad ja selles olukorras on toidujulgeolekule tähelepanu pööramine väga tähtis. Positiivne on, et Euroopa Liidust sai 2021. aastal maailma suurim toidutootja ja toiduainete eksport on kasvanud,“ ütles volinik.

Wojciechowski selgitas, et ÜPP strateegiakavad on praeguseks enamuses kinnitatud – tänase seisuga 23 plaani on heaks kiidetud ja 5 plaani on vaja veel heaks kiita enne aasta lõppu. Kõiki plaane ei esitatud õigeks ajaks, sellest ka viivitused. „Praegu ei tule peamised probleemid ÜPPst, kus on saavutatud head kompromissid tootmise ja keskkonnaeesmärkide vahel. Ma pole kuulnud põllumeeste suust, et tegemist oleks halbade kavadega. Aga paljud teemad väljuvad põllumajanduse vastutusalast. Taimekaitsevahendite määrus on väga vastuoluline nii nõukogus kui parlamendis. Täiesti mõistan, et põllumeeste jaoks on tegemist keerulise ettepanekuga. Kesksel kohal peab olema täppisviljelus. Probleemiks on, et kohustuste jagunemine liikmesriikide vahel pole õiglane, sellega tuleb tegeleda,“ rääkis põllumajandusvolinik.

Janusz Wojciechowski sõnul tekitavad muret ka põllumajandusloenduse tulemused. „Paljud talud on tootmise lõpetanud, loomakasvatus on kümne aastaga 7% vähenenud. Osad on loomakasvatuse kokkukuivamise pärast rõõmsad, kuna see aitab täita kliimaeesmärke, aga leian, et tegemist pole hea arenguga. Probleemiks on ka põllumeeste vananemine, selle teemaga tuleb tegeleda,“ ütles volinik. „Peame keskenduma põllumajanduse tulevikule, vajame strateegilist pikaajalist vaadet. Pikas plaanis on vaja kindlustada toidujulgeolek. ÜPP on alla 0,4% ELi SKTst. Ebapiisav eelarve ei võimalda väljakutsetega toime tulla, kriisireserv on täiesti ebapiisav. Vaja on ÜPP eelarve suurendamist. Toidujulgeoleku tagamine vajab tugevdamist,“ rõhutas põllumajandusvolinik Euroopa põllumeeste esindajatele.

Wojciechowski hinnangul tegib Euroopa Komisjon väetiste teemalise teatisega kõik, mida suutis. Praeguse kriisi leevendamiseks tema sõnul ELi eelarves raha pole, kasutada saab vaid riigiabi andmise võimalusi. Väetiste impordil antidumpingu maksude kaotamine ei tule voliniku sõnul kõne alla, sest see nõrgendaks Euroopa väetisetööstust ja suurendaks välissõltuvust.

Arutelul osalenud põllumajanduskoja juht Roomet Sõrmus avaldas oma sõnavõtus imestust voliniku öeldu üle, et viimane pole kuulnud põllumehi uute ühise põllumajanduspoliitika strateegiliste plaanide üle kurtmas. „Kahjuks pean ütlema, et uus ÜPP on põllumeestele väga suur väljakutse. Paljude põllumeeste jaoks vähendatakse järgmisel aastal oluliselt toetusi. Tootmiskulude kiire kasv ja kiire inflatsioon muudavad ÜPP eesmärkide saavutamise praeguste toetusmäärade ja eelarve juures väga küsitavaks. Ühise põllumajanduspoliitika strateegiliste plaanide toetusmäärad on vaja viia kooskõlla kiiresti kasvavate kuludega,“ rõhutas Sõrmus. Oma vastuses viitas Janusz Wojciechowski, et ÜPP strateegiakavad on koostatud liikmesriikide poolt ja nende muutmine on liikmesriikide pädevuses.

Eelmine luguKas piimatoodete kättesaadavus poodides jätkub ka edaspidi?
Järgmine lugu8.12.2023 Infopäev “Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks”