Põllumajanduslikud liikurmasinad vabastatakse tehnonõuetele vastavuse kontrollist

Homsest kehtima hakkav uus liiklusseadus vabastab põllumajanduslikud liikurmasinad korralisest tehnonõuetele vastavuse kontrollist (tehnoülevaatuse). Põllumajandusliku liikurmasina vastavuse kehtestatud  tehnonõuetele peab tagama põllumajandusliku liikurmasina omanik või vastutav kasutaja.

Põllumajanduslikuks liikurmasinaks loetakse kindla  põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise  protsessi  või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbelist mootorsõidukit, mis ei ole kasutatav teistel  põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 kilomeetrit tunnis, kuid ei ületa  40 kilomeetrit tunnis. Sellisteks sõidukiteks on näiteks kombainid. Siiski ei oleta põllumajanduslikuks  liikurmasinaks sellist liikurmasinat, mida kasutatakse ainult ühe kindla töö teostamiseks, kuid mis oma ehituslikult on võimeline teostama ka teisi töid, näiteks erinevad ekskavaatorid või laadurid. Sarnaselt liikurmasinale, et loeta ka põllumajanduslikuks liikurmasinaks auto alusel valmistatud eritöömasinat.
Lisaks muudab uus liiklusseadus traktori ja liikurmasina mõisteid. Uue liiklusseaduse kohaselt võivad nii traktor kui ka liikurmasin olla lisaks ratastele ka roomikutel liikuvad mootorsõidukid. Siiski on roomikutel liiklevatele sõidukitele kehtestatud teatavad piirangud. Eelkõige tuleb silmas pidada, et kattega teel tohib sõita  ainult sellise mootorsõidukiga ja selle haagisega, mis toetuvad tee pinnale pneumaatiliste või elastsest materjalist roomikutega või elastsete patjadega varustatud roomikutega. Samuti kehtestatakse traktorite ja liikurmasinate roomikutele tehnonõuded, mis järgivad eelpool toodud liiklemisele kehtestatud põhimõtteid. Seega ei ole metallroomikutega varustatud traktorite ja liikurmasinate kasutamine ja registreerimine võimalik, kuivõrd metallroomikutega traktorid ei vasta kehtestatud tehnonõuetele ning nende teeliikluses kasutamine ilma teed kahjustamata on võimatu. Viimatimainitu on aga teeseaduse kohaselt keelatud.
Lisaks tühistab uus liiklusseadus traktoritele kehtestatud maksimaalse kiiruse piirangu. Kui täna kehtiva korra kohaselt loetakse traktoriks ainult sellised mootorsõidukid, mille valmistajakiirus ei ületa 50 kilomeetrit tunnis, siis uue liiklusseadusega valmistajakiiruse ülempiiri kehtestatud ei ole. Eelkõige seetõttu, et tehnoloogia areng võimaldab valmistada kiirekäigulisi traktoreid, mille valmistajakiirus ületab kehtinud piirangut 50 kilomeetrit tunnis. Seetõttu ei ole otstarbekas piirata selliste traktorite kasutamist, kuivõrd üle 50 kilomeetri tunnis liikuvad traktorid ei põhjusta täiendavat liiklusohtu.
Rohkem infot: www.mnt.ee/liiklusseadus2011/
Maanteeamet
Timo Vijar
Avalike suhete osakond
Telefon +372 50 80 877
Eelmine luguFAO uueks peadirektoriks valiti Jose Graziano Brasiiliast
Järgmine luguEesti lihatööstused jõudsid mullu kasumisse