EPKK põllumajanduse grupp kohtus Põllumajandusameti esindajatega

24. mail toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumajandusameti ja Maaeluministeeriumi esindajate kohtumine, kus põhiteemadeks olid taimekaitse ja mesinduse kitsaskohad ning mahepõllumajanduse tulevik.

„Põllumajanduskoja jaoks on tõhus koostöö erinevate põllumajanduse valdkonna ametkondadega võtmetähtsusega. Põllumajandusega tegelevate inimeste ladus suhtlemine peab saama heaks tavaks. Suheldes leiab lahendused ja see on ka edu võti,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. „Koos töötamisest tuleb jõuda koostööni,“ lisas Tõnissoo.

„Taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud eelkõige nende vale kasutamine, nõuetekohasel kasutamisel hukkumisi tuvastatud ei ole. Omavaheline suhtlus ja üksteisega arvestamine peab aitama kaasa, et õitsvad taimed ja tolmeldajad saaksid olla omavahel sümbioosis,“ ütles Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja Maris Raudsepp. „Samuti tuleb olla teadlik kehtivatest nõuetest ja neid järgida,“ lisas Raudsepp.

Kohtumisel oli arutluse all ka mahetootmise valdkonnaga seotud küsimused. Analüüsiti mahetootmise kitsaskohti ning selle üle, kuidas soodustada mahetoodangu jõudmist turule. „Mahesektori arengu seisukohalt on oluline sõnastada ja kokku leppida selge kava mahepõllumajanduse eesmärkidest. See peaks endas hõlmama nii mahepõllumajanduse pinna, toodangu, loomade arvu, ettevõtete tulukuse kui ekspordiga seotud eesmärke. Samavõrd tähtis on kokku leppida mahesektori rahastamise mahus ja allikates,“ selgitas Tõnissoo. Põllumajanduskoja esindajad rõhutasid kohtumisel, et Eesti põllumajandussektori arengusuundades, sh mahepõllumajanduse osas peavad ühise arusaama ja kokkuleppeni jõudma kõik põllumajandustootjad ühiselt.

Kohtumisel osalejad tõdesid, et Eesti toidu ohutuses ei ole põhjust kahelda sõltumata sellest, kas see pärineb tava- või mahepõllumajandusest. Toidu kvaliteedi ja ohutuse aluseks on kehtestatud reeglitest kinni pidamine ja usaldusväärne kontroll.

Vaata kohtumise ettekandeid:

Põllumajandusameti tutvustus – Egon Palts, PMA peadirektor

Taimekaitse ja mesindus – Maris Raudsepp, PMA taimekaitse ja väetise osakonna juhataja

Mahepõllumajandus, seemned, sordid ja tuulekaer – Anu Nemvalts, PMA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna juhataja

Mahepõllumajanduse ülevaade – Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja

Vaata lisaks Põllumajandusameti kodulehelt:

Taimekaitsevahendite register

Taimekaitsetunnistuse kehtivuse päring

Taimekaitsevahendi kasutamisel peab järgima kasutusjuhendit, mida saab kontrollida registrist

Igaüks saab kontrollida taimekaitsetunnistuse olemasolu ja kehtivust, kui sisestada isiku isikukood siia

Uuendatud trükiversiooni infovoldikust „Mesinikud ja taimekaitse – kes, mida ja kuidas tegema peab?“

VTA ja PMA kontaktandmete nimekirja maakonniti ja usaldusmesinike kontaktid leiab siit

Juhis tegutsemiseks mesilaste suurenenud suremuse põhjuste välja selgitamiseks

Põllumajandusameti maheregistrist leiab kõik mahepõllumajanduse tootjad

Väetiste ja mullaomaduste parandajate andmebaas

Eelmine luguToiduohutus on Hiina jaoks peamine prioriteet
Järgmine luguRahvusvahelisel piimapäeval tutvub 700 koolilast Eesti piimafarmidega