Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 46. nädal

Esmaspäev, 11. november

11. novembril toimub Tallinnas Riigikogu keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühisistung, kus tutvustatakse metsanduse arengukava stsenaariume.

11. novembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäeva teemal Sõnniku käitlemise nõuded ja sõnnikustandard Saaremaal Suure Tõllu puhkemajas (Lilbi küla, Saaremaa vald). Teemad: Sõnnikuproovide keemiline analüüs vs. arvutuslik meetod. Vedel- ja tahesõnniku toitainete sisalduse kalkuleerimine (arvutusvahend). Arvutuslike näitajate vastavus keemilise analüüsi tulemustega – Allan Kaasik, EMÜ. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

11. novembril toimub Raplamaal Kehtnas taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus (12t), lektor Kaja Marrandi. Lisainfo: Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt, telefonilt: 5329 2188, E-maililt: ruth.turk@jkhk.ee.

11. novembril toimub Tartus Tartumaa Põllumeeste Liidus (Jalaka 48) tasuta infopäev Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustamiseks. Lektorid on EMÜ Aianduse õppetooli lektor ja aianduse konsulent Priit Põldma ning aianduse konsulent Margus Kopp. Teemad: Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest. Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine. Taimehaigused ja -kahjurid, nende seire ja tõrje; keskkonnasõbralikud võtted köögivilja- ning marjakasvatuses. Kasvuaasta 2019: olulisemad kahjustajad köögivilja- ja marjakultuuridel ning nende tõrje võimalused. Selle aasta keeruline kasvuperiood mõjutas paljude aiakultuuride kasvu ning saagikust. Paljudel tootjatel oli probleeme umbrohu ja kahjurite tõrje efektiivsusega. Seetõttu räägitakse pikemalt umbrohu- ja kahjuritõrje alternatiivsetest võimalustest. Lisainfo 508 7320, Jaan Sõrra.


Teisipäev, 12. november

12. novembril toimub Brüsselis Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek. Räägitakse taimekaitsevahendite kättesaadavusest, Brexitist, Mercosuri kaubanduslepingust, turuolukorrast, ÜPP tulevikust ja nn rohelisest kokkuleppest (green deal), “farmist lauale”-algatusest, kestlikust rahastamisest, toidu raiskamisest jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

12. novembril toimub Brüsselis Copa-Cogeca toiduainete töögrupi koosolek. Räägitakse “Farmist lauale” algatusest, tarbijate teavitamisest, toidu raiskamisest, taimsete toodete nimetamisest loomsete toodete nimetustega jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

12. novembril kell 14 toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse väärtusliku põllumajandusmaa ja selle kaitset käsitleva seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad.

12. novembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäeva teemal Sõnniku käitlemise nõuded ja sõnnikustandard Järvamaal Türi Kultuurikeskuse klaassaalis (Hariduse 1, Türi). Teemad: Sõnnikuproovide keemiline analüüs vs. arvutuslik meetod. Vedel- ja tahesõnniku toitainete sisalduse kalkuleerimine (arvutusvahend). Arvutuslike näitajate vastavus keemilise analüüsi tulemustega – Allan Kaasik, EMÜ. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

12. kuni 14. novembrini korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus taimekaitse aluskoolituse professionaalsele kasutajale Kehtnas. Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Täiendav info ja registreerimine SIIN.

12. ja 13. novembril toimub Tartus (Fr. R. Kreutzwaldi 56, III korrus, ruumid 303-306) tasuta jätkukoolituse Nõustamismetoodika konsulendile I moodul. Osalemise eeltingimuseks on, et õpingut saavad alustada täiskasvanud, vähemalt keskeriharidusega inimesed, kes juba tegutsevad või kavatsevad tegutsema asuda konsulendina. Registreerumine I ja II moodulile SIIN.

12. novembril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäeva „Aedmaasika ja hariliku vaarika kasvatamine: uued sordid, kasvatustehnoloogiad ja kahjustajad“ Viljandis hotelli Centrumi rohelises saalis. Lektorid on EMÜ teadurid Ulvi Moor ja Liina Arus. Teemad: Aedmaasika ja hariliku vaarika sortide sobivust Eestis kasvatamiseks lähtuvalt saagi realiseerimise kohast (kohalik turg, eksport, värskelt müük või töötlemine). Olulisemad saagikust piiravad tegurid (talvekahjustused, spetsiifilised haigused ning kahjurid). Taimmaterjali kvaliteet ja uuemad kasvatustehnoloogiad (aedmaasikal talvekatete ja katteloori kasutamine, mõlema kultuuri puhul kiletunnelite kasutamine, taasviljuvate sortide kasvatamine). Erinevad väetusvõimalused ja kahjurite ning haiguste tõrje erinevate kasvatustehnoloogiate korral. Ülevaade levinumatest taimede toiteelementide puuduse visuaalsetest tunnustest – kuidas erisatada neid haigustunnustest. Registreerimine SIIN. Lisainfo 508 7320, Jaan Sõrra.


Kolmapäev, 13. november

13. novembril toimub Tallinnas Swissôteli Tallinn konverentsikeskuses (Tornimäe 3) konverents „Põllumajandus ja maaelu: eile, täna ja homme“. Lisainfo ja päevakava SIIN.

13. ja 14. novembril toimub Rootsis Malmös Skandinaavia suurim mahetoodete mess Malmö Nordic Organic Food Fest 2019. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldataval ühisstendil osaleb 8 ettevõtet: Moe OÜ – stend ND12 alkoholi alal; stend F71 – Puljong OÜ, Must Küüslauk OÜ, Nordic Organic OÜ, Chaga OÜ, Sirloin OÜ, Rõngu Mahl OÜ ja Õun Drinks OÜ. EPKK ühisstendi kujundas disainer Marju Liigand, ehitab Taveco Disain OÜ. Lisainfo messi kohta SIIN, EPKK messide projektijuht Evi Randpere, evi@epkk.ee, tel 5097819.

13. novembril toimub Copa-Cogeca sealiha töögrupi koosolek. Räägitakse turuolukorrast, kaubanduslepingutest, sigade Aafrika katkust, sabade lõikamisest, ÜPP-st jpm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.

13. novembril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis koolitus Toiduhügieen (vene keeles). Täpsem info ja registreerumine SIIN.

13. ja 14. novembril toimub Säreveres (Tehnikumi 4, ruum 211) ja Raplamaal, Kehtna Kutsehariduskeskuses (Kooli 1, ruumides 3-208 ja 3-216 arvutiklassis) koolitus Veisefarmile bioohutuskava koostamine (18 tundi). Lektor Diivi Põdersoo. Lisainfo SIIT või Ruth Türk, telefon: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

13. novembril algusega kell 10 korraldab Põllumajandusamet seemnetootmise alase infopäeva Hiiumaal Kassari Puhkekeskuses. Teemad: Ülevaade Hiiumaa põllumajandusest (Tiina Kattel, Hiiumaa nõustaja). Seemnetootmine Saaremaal (Veeve Kaasik, taimekasvatuse nõustaja Saaremaalt). Seemnete sertifitseerimine (Piia Puusepp, Põllumajandusamet). MTÜ Eesti Seemneliit tegevuse tutvustus (Karen Rätsep, Seemneliit). Kuidas saada seemnetootjaks (Pille Ardel, Eesti Taimekasvatuse Instituut). Arutelu seemnetootmise võimalustest Hiiumaal. Lisainfo: piia.puusepp@pma.agri.ee. Registreeruda SIIN.


Neljapäev, 14. november

14. novembril kell 14 kohtub Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ministeeriumi väikeses saalis sotsiaalpartneritega, kellega arutatakse väärtuslikku põllumajandusmaad ja selle kaitset käsitleva seaduseelnõu põhiseisukohti.

14. novembril kell 9 – 14 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Sakus Põllumajandusuuringute Keskuse suures saalis (Teaduse 4/6) taimetervise alase infopäeva taimede tootjatele ja turustajatele. Teemad: Viljapuu-bakterpõletiku kaitstava piirkonna staatuse arutelu. Raimond Strastin, Eesti Aiandusliit; Muudatused seadusandluses. Olga Lavrentjeva, Maaeluministeerium; Ettevõtjate kohustused, mis tulenevad taimetervisemäärusest, kontrollimäärusest, korrakaitseseadusest. Põllumajandusameti kohustused, mis tulenevad taimetervisemäärusest, kontrollmäärusest, korrakaitseseadusest. Koolitused ja tegevusload – Riina Koidumaa, Põllumajandusamet; Taimepassi väljaandmise nõuded. Taimepassi väljaandja koolitus, koolituse keskkond, üleminekuaeg. Taimepassi vormi ja sisu nõuded Maria Brizmer, Põllumajandusamet. BREXITi mõju taimetervise valdkonnas. Olga Lavrentjeva, Maaeluministeerium. Registreerimine SIIN. Lisainfo: 508 7320, Jaan Sõrra.

14. novembril algusega kell 9 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Tartus (Jalaka 48) Keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolituse neile, kes on selle meetmega liitunud. Teemad: Piirkondlik mullakaitse toetus. Mulla kasutussobivus. Mullauuringute olulisemad tulemused põllumehele. Väetistarbekaardid ja väetamise soovitused. Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumusbilansi kalkulaator. Praktiline ülesanne. Mesilased – kasulikud, kuid haavatavad putukad. QUESSA projekti tulemused. Arutelu, kokkuvõte. Registreerimine SIIN. Lisainfo: 508 7320, Jaan Sõrra.

14. novembril algusega kell 10.30 toimub Tartumaal Märjal, ETKÜ saalis (Aretuse 2) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldusel Maaeluministeeriumi tellimusel tasuta infopäev teemal Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes. Teemad: Lindude haigused. Bioturvalisus lindlas – Tiiu Saar, EMÜ. Registreerumine: www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või SIIN. Lisainfo: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

14. ja 15. novembril toimub koolitus Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: äri- ja turundusstrateegiad Põltsamaal Carl Schmidt’i Majas (Kesk 4). Täpsem info ja registreerumine SIIN.


Reede, 15. november

15. novembril kell 10 – 14 toimub EPKK põllumajanduse grupi juhatuse liikmete ja organisatsioonide juhtide nõupidamine Tallinnas Maaeluministeeriumi väikeses saalis.

15. novembril algusega kell 10 toimub Pärnus Nooruse Majas (Roheline 1) tasuta infopäev Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustamiseks. Lektorid on EMÜ Aianduse õppetooli lektor ja aianduse konsulent Priit Põldma ning aianduse konsulent Margus Kopp. Teemad:Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest. Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine. Taimehaigused ja -kahjurid, nende seire ja tõrje; keskkonnasõbralikud võtted köögivilja- ning marjakasvatuses. Kasvuaasta 2019: olulisemad kahjustajad köögivilja- ja marjakultuuridel ning nende tõrje võimalused. Selle aasta keeruline kasvuperiood mõjutas paljude aiakultuuride kasvu ning saagikust. Paljudel tootjatel oli probleeme umbrohu ja kahjurite tõrje efektiivsusega. Seetõttu räägitakse pikemalt umbrohu- ja kahjuritõrje alternatiivsetest võimalustest. Registreerimine SIIN. Lisainfo 508 7320, Jaan Sõrra.

15. novembril kell 14 – 15.30 toimub ettevõtete külastus Tartumaal (Viinamärdi Talu OÜ) ja kell 16 – 17 (Green Bite OÜ). Liikumine oma transpordiga. Gruppi saadab Angelika Nöps MES-ist.


Laupäev, 16. november

16. ja 17. novembril toimub Järvamaal Säreveres koolitus Põllumajandusloomade seemendamine. Lektorid Ulvi Martin, Toomas Raaper, Peeter Padrik. Lisainfo: tel 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

16. novembril algusega kell 11 toimub tasuta infopäev Mesilashaigused Läänemaal, Ubasalu külas, Emesi OÜ mesilas (omanik Andres Tamla). Lektor Valmar Lutsar. Teemad: praktiline infopäev mesilashaiguste teemal, juttu tuleb mesilaspere haiguste tundmisest, ennetamisest ja ravimisest. Osalejatel palume kaasa võtta kaitseriietus. Registreerimine SIIN.


 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine lugu11.11.2020 – EPKK PIIMAFOORUM 2020
Järgmine luguSkandinaaviamaade suurim mahemess oli tulevikku vaatavalt kontaktiderohke