Piimatoimkond: Võtame Eesti piimandusstrateegia sahtlist välja!

Täna, 6. jaanuaril Tallinnas toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna koosolekul valiti järgmiseks kolmeks aastaks toimkonna esimeheks Pilleriin Puskar ning arutati Eesti piimandussektori väljavaateid nii lähi- kui kaugemas tulevikus. Piimandussektorit on pärast pikka aega kestnud kriisi ees ootamas taastumisperiood, mis võimaldab pikemas perspektiivis loodetavasti taas ka tootmise kasvule mõelda. Kuid selleks on vajalik stabiilne ja arengut soosiv majanduspoliitiline keskkond, selge arusaam toodangu müügivõimalustest ning riigi tasandil kokku lepitud strateegiline vaade Eesti piimanduse arendamiseks.

„Vajame pikaajalist ja terviklikku vaadet kogu piimandussektorile. Toimkonna tegevuse raames loodame jõuda ühise arusaamani Eesti piimandussektori võimalustest ja töötame seatud eesmärkideni jõudmiseks. Väga oluline on neli aastat tagasi väljatöötatud Eesti piimandusstrateegia kaasajastamine ja jätkata selle elluviimisega,“ rõhutas piimatoimkonna vastne esimees Pilleriin Puskar. Tulevikku vaadates ongi eeloleval perioodil olulised piimandussektori konkurentsivõime ja ekpordisuutlikkuse tagamine, et meie suurim põllumajandusharu suudaks pakkuda Eesti piimatooteid nii sise- ja Euroopa Liidu turule kui ka kolmandate maade tarbijatele.

Toimkonna liikmete arvates on lähiajal oluline hakata tõsiselt valmistuma ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikuaruteludeks. Siin on oluliseks märksõnaks meie piimatootjate konkurentsitingimused võrreldes teiste liikmesriikide põllumeestega. Väga oluline on valmistumine järgmisteks kriisideks, mis kindlasti tulemata ei jää, leidsid kõik toimkonna liikmed.

Pilleriin Puskar on lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia veterinaaria erialal, viimased kümme aastat on ta juhtinud AS Alltech Eesti ning tegelenud loomakasvatus- ja piimakarjakasvatusvaldkonna nõustamisega. Puskar on ka igapäevaselt seotud piimatootmisega. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 12-liikmelises piimatoimkonnas on esindatud piimatootjate, piimatööstuste ja piimandussektorile teenuseid pakkuvate ettevõtete esindajad.

Eelmine luguKoda: Otsetoetused peavad olema suunatud aktiivsetele põllumajandustootjatele
Järgmine luguKoja toimkonnad alustasid tööd ja valisid uued juhid