Koja toimkonnad alustasid tööd ja valisid uued juhid

Sellel nädalal tulid esimest korda kokku Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uuendatud koosseisus toimkonnad. 5. jaanuaril toimusid koja keskkonna- ja teraviljatoimkondade koosolekud ning 6. jaanuaril kohtusid uuendatud koosseisus piima- ja lihatoimkonnad. Kõik toimkonnad valisid järgmiseks kolmeks aastaks endale ka uued esimehed.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnatoimkonna tööd hakkab järgmise kolme aasta jooksul juhtima Järvamaa Põllumeeste Liidu juht Mae Alviste. Teraviljatoimkonna esimeheks valiti Hellemaa talu peremees Ivo Eenpalu, kes tegeleb igapäevaselt viljakasva­tusega Harju­maal. Lihatoimkonna esinaiseks valisid toimkonna liikmed OÜ Anu Ait juhi Anu Hellenurme ning piimatoimkonna esinaiseks valiti AS Alltech Eesti juht Pilleriin Puskar.

“Koja toimkondade töö eesmärgiks on korraldada sektoripõhiseid arutelusid ja erinevate osapooltega otsida lahendusi esilekerkinud probleemidele. Kindlasti aitab toimkondade töö kaasa ka tervet sektorit hõlmavale koostööle. Vaid sektori erinevate osapoolte tihedas koostöös suudame kujundada soodsa ettevõtluskeskkonna Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks ning seista maamajandussektori ettevõtete huvide eest. Hea meel on tõdeda, et koja toimkondadesse on koondunud sektoris tunnustatud praktikud,” selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sellel nädalal tööd alustanud koja neli horisontaalset toimkonda on moodustatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu initsiatiivil. Piima-, liha ja teraviljatoimkondades on esindatud nii põllumehed, töötleva tööstuse esindajad kui teised maamajandusvaldkonna ettevõtted. Keskkonnatoimkonnas on lisaks eelnimetatule esindatud ka metsaühistud. Toimkonnal võib olla kuni 12 liiget. Kui toimkonda kuuluvad koja liikmed mitmest koja grupist, siis on üldjuhul põllumajanduse grupil õigus nimetada toimkonda 6 liiget, töötleva tööstuse grupil 3 liiget, maamajanduse grupil 2 liiget ja metsanduse grupil 1 liige. Koja nõukogu võib seda kohtade jaotust gruppide vahel siiski muuta.

Toimkonna esimees korraldab toimkonna tööd, sealhulgas valmistab koostöös koja juhatuse poolt määratud toimkonna koordinaatoriga ette toimkonna koosolekud ja juhatab toimkonna koosolekuid, esindab koda suhtlemisel riigi ja teiste partneritega. Koja toimkonnad kohtuvad vähemalt kolm korda aastas.

Rohkem infot koja toimkondade ja liikmete kohta

Eelmine luguPiimatoimkond: Võtame Eesti piimandusstrateegia sahtlist välja!
Järgmine luguTartus arutati ettevõtjate ja maaülikooli praktikaalast koostööd