Piimandusterminid, toodete definitsioonid ja turustusstandardid vajavad seaduslikku kaitset väärkasutuse vastu taimset päritolu toodetel

Copa-Cogeca, Euroopa Piimaliit (EDA) ja Eucolait koostasid ühise avalduse, milles nõutakse piimanduse terminite, piimatoodete definitsioonide ja turustusstandardite seaduslikku kaitset ka tuleviku ÜPP raames.

Piimandusterminite, EL piimatoodete definitsioonide turustusstandardite kaitse on oluline kogu Euroopa piimasektorile, tagades siseturu sujuva toimimise. Toodete definitsioonid ja turustusstandardid seavad ühise aluse ja aitavad kaasa kõrge kvaliteediga toodete tootmisele, parendavad kogu piimasektori konkurentsivõimet ja kasumlikkust ning teavitavad tarbijat toote omadustest, kaitstes seega võltsingute eest.

Kaitstud piimandusterminid väldivad segiajamist taimset päritolu toodetega

Piimandusterminite kaitse Euroopa tasandil garanteerib, et piimatooted on valmistatud piimast. EL määruse nr 1308/2013 kohaselt tähendab mõiste „piim“ ainult ühe või mitme lüpsmise tulemusena udarast eritunud sekreeti, millele ei ole midagi lisatud ega millest ei ole midagi eraldatud.  Mõiste „piimatooted”  tähendab tooteid, mis on saadud ainult piimast, arvestades, et nende valmistamiseks vajalikke aineid võib lisada juhul, kui neid aineid ei kasutata mõne piima koostisaine täielikuks või osaliseks asendamiseks. Piimatoodeteks võivad olla vadak, koor, või, pett, võiõli, kaseiinid, veevaba piimarasv, juust, jogurt, keefir, kumõss, viili/fil, smetana, rjaženka, rūgušpiens.

Juunis 2017 avaldatud Euroopa Kohtu otsus aitab kaasa juriidilise selguse saavutamisele. Euroopa Kohus otsustas, et mõisteid piim, vadak, koor, juust, pett ja jogurt ei tohi kasutada ühegi taimset päritolu toote tähistamiseks. Kohtu otsusele lisati nimekiri toodete nimedest erinevates EL keeltes, mis sisaldavad kaitstud mõistet, kuid millega tähistatakse mitte piimast valmistatud toodet. Selles piiratud nimekirjas märgitud nimetusi on lubatud kasutada, sest need nimetused on tarbijaile ühiselt arusaadavad ja olnud pikaajaliselt kasutuses.

Vaatamata ülalnimetatud kohtulahendile toimub turul siiski mitmeid rikkumisi, seda mitte ainult toodete siltidel, vaid ka kommunikatsioonis tootjalt tarbijale.

Piimandusterminite väärkasutus on illegaalne

Copa, Cogeca, EDA ja Eucolait leiavad, et piimandusterminid peavad jääma EL seadusandluse kaitse alla. Neid peavad respekteerima kõik tarneahela lülid ning selle üle peavad pidevat järelvalvet teostama liikmesriikide ametiasutused. Mõisteid ei tohi kasutada asendustoodetes, millele soovitakse anda piimatoodete kasulikke omadusi, mis esitab väljakutse tarbija usaldusele ja kindlustundele. Tuleb vältida olukorda, kus tarbija ajab piimatoote segamini muust toorainest valmistatud tootega, millel on teistsugused koostisosad ja toiteväärtus.

Teguviisi, kus piimanduse mõisteid ja tootenimetusi kasutatakse taimset päritolu toodetel, tuleb käsitleda seadusevastasena, eriti arvestades, et see kahjustab tarbija huve, teisi turuosalisi ja konkurente. Tarbijat ei tohi eksitada toiduainete tegelike koostisosade suhtes. Ülalnimetatud organisatsioonid leiavad, et piimandusterminite kaitse jätkumine uues ÜPP-s on esmatähtis. Erandite nimekirja ei tohiks pikendada, et ära hoida edasised segadusse ajavad kasutusviisid.

Turustusstandardeid peavad respekteerima kõik turuosalised

Piimatoodete turustustandardeid, mis on ära toodud ühise turukorralduse määruses, peavad respekteerima kõik tarneahela osapooled kõrge kvaliteediga toodete tootmise jätkumise ja ausa kaubanduse huvides.  Turustustandardite kasutamine on oma tõhusust juba pikaajaliselt tõendanud ühisturu toimimise tagamisel ning seetõttu peaksid need alles jääma oma praeguses vormis.

Copa-Cogeca nõuab edasist analüüsi taimsete toodete sildistamise kohta loomset päritolu toodete mõistetega ka lihasektoris

Vegan- ja taimetoidu turg on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning paljud tootjad pakuvad asendustooteid, mis näevad välja sarnased loomset päritolu toodetele ning kasutavad ka viimastele viitavaid nimetusi.

Tarbijad võivad loomulikult valida millise iganes neile meeldiva toote, kuid nad peavad saama teha ostuotsuse tuginedes usaldusväärsele infole toote koostise ja omaduste kohta. Kahjuks sageli ei ole see nii. Toiduäri osapooled püüavad tihti turundada vegan- või taimetoidu tooteid kui loomsete toodete aseaineid, pakkudes neid nimetustega, mis viitavad loomset päritolu toodetele. Sellist tegevust tuleb käsitada ebaausana, kuna see kahjustab tarbija huve, teisi osapooli ja ka konkurente.

Lihasektori huvides koostab Copa-Cogeca koos teiste huvitatud organisatsioonidega loomset päritolu toodete nimetuste ja mõistete nimekirja, mis tuleks võtta seadusliku kaitse alla, et vältida nende edasist väärkasutamist.  Uuritakse, kuidas saab EL seadusandlust parendada, et tagada parem kaitse loomset päritolu toodetele ning vältida ebaausat konkurentsi. Mõnedes liikmesriikides on juba kehtiv seadus, mis ennetab lihatoodete nimetuste väärkasutamist. On oluline vaadata, kuidas need näited sobiksid EL seadusandlusse.

Eelmine luguPõllumajanduskoda: taimekaitsetööde tõttu ei tohi hukkuda ükski mesilane
Järgmine luguValime aasta põllumehe 2018