Pääsukesemärgi tuntus püsib kõrgel tasemel

TEMPääsukesemärki on TNS Emori värske uuringu kohaselt märganud 87 protsenti Eestimaa elanikest (eelmisel aastal 88%) ja ristikumärki 62 protsenti uuringus osalenutest. Märke märgatakse eelkõige toote pakendil, aga ka reklaamides, kusjuures reklaamides märkide märkamine on tänavu kasvanud 38 protsendini. Kvaliteedimärgistusega tooteid kirjeldama sobivatest omadustest nimetati kõige enam Eestis tootmist ning eestimaist toorainet. Sagedamini kui varem toodi välja ka kvaliteetsust ning toiduekspertide kõrget hinnangut tootele. Pääsukesemärki tajutakse üha sagedamini toote kvaliteedile viitavana. Samuti seostatakse seda märki eestimaise tooraine kasutamisega. Ristikumärgi puhul on samuti sagenenud kvaliteedi väljatoomine.

Usaldus EPKK kvaliteedimärkide vastu püsib kõrge – 9 inimest kümnest peab märke täiesti või pigem usaldusväärseks. Uuringu põhjal on keskmisest rohkem märgistust täielikult usaldavaid tarbijaid kõrgema haridusega vastajate seas. Naised usaldavad märke kindlamalt kui mehed. Kvaliteedimärgiga tooteid eelistab ostuotsuse tegemisel alati või mõnikord ca kolmveerand tarbijatest.

Oktoobris korraldas TNS EMOR Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel uuringu kvaliteedimärkide Tunnustatud Eesti Maitse ja Tunnustatud Maitse tarbijate teadlikkuse kohta. Uuringus osales 1000 Eestimaa elanikku vanuses 15-74 eluaastat. Uuringu eesmärk oli teada saada, kuidas on muutunud tarbija teadlikkus kvaliteedimärkidest ja nende märkamise tase toidukaupadel, millised on trendid märgiga toodete eelistamisel, millised omadused kirjeldavad kvaliteedimärgiga tooteid ja kas tarbija peab toidukvaliteedimärke usaldusväärseteks.

TMEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda hindab toidukaupade kvaliteeti 1998. aastast alates. Tooteid hindavad toitumisspetsialistidest eksperdid. Kõik hindamisele esitatud tooted läbivad nii laboratoorse kui ka sensoorse hindamise. Kvaliteeti ja päritolu hinnatakse pimetestil 6 tootegrupis: liha- ja munatooted; piimatooted; pagari- ja teraviljatooted; aedviljakonservid, kastmed, mittealkohoolsed joogid, mesi; kalatooted; alkohoolsed joogid. Kokku on pääsukesemärgi kandmise õigus hetke seisuga 181 tootel ja ristikumärki võib kasutada 40 toote märgistusel, sealhulgas sai tänavu sügisel pääsukesemärgi kandmise õiguse 29 toodet ja ristikumärgi kandmise õiguse 9 toodet. Märgi kandmise õigus antakse üheks aastaks, misjärel on võimalik litsentsilepingut aasta kaupa pikendada, kui toode vastab jätkuvalt mõlema märgi puhul kvaliteedile ja pääsukesemärgi puhul ka tooraine päritolule esitatavatele nõuetele.

Vaata põhjalikumat ülevaadet uuringu tulemustest aastate võrdluses.

Eelmine luguKolmandas kvartalis kasvasid põllumajandussaaduste tootjahinnad
Järgmine luguLihatööstused saavad uue märgisega tuua liharikkamad vorstitooted esile