Õppevideod annavad kohalikele tootjatele ideid toodete hinnakujunduse, müügi ja turunduse vallas

Fotol: Erika Pääbus, autor: Sven Arbet

Hiljuti lõppenud Baltic Sea Food projekti raames valmisid kohalikele toidutootjatele sisukad õppevideod toodete hinnakujunduse, reklaami ja turunduse teemal. Videod on vaadatavad Eesti toidu- ja joogitootjate andmebaasi lehel. Videod leiab ka EPKK kodulehelt.

Toote hinnakujundust ja koostööd ning turunduskanalite valikut tutvustab ja selgitab videos Andre talu perenaine Erika Pääbus, kellel on rohkesti teadmisi ja kogemusi oma juustu turundamisel ja müügil nii Eestis kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Ühe osa toodete turundustegevusest moodustab tootefotode tegemine ja pildipanga koostamine. Fotod on hea abimaterjal toote tutvustamisel ja turundamisel erinevates meediakanalites. Videos selgitab fotode tegemise vajalikkust ja jagab oma kogemusi heade tootefotode saamiseks toidufotograaf ja toidublogija Ülle Jukk Jõgeva Koostöökogust.

Videod on valminud rahvusvahelise koostööprojekti Baltic Sea Food raames, kuhu oli kaasatud kümne Läänemere-äärse riigi 14 toiduvaldkonna organisatsiooni. Projekti eesmärgiks oli töötada välja toimiv ärimudel, mis aitaks piirkondlikel toiduvõrgustikel kohalikke toidutooteid tõhusamalt ja kuluefektiivsemalt turustada. Projekt kestis on 1. oktoobrist 2017 kuni 31. märtsini 2021, Eesti-poolseks juhtpartneriks oli Maaeluministeerium. Projekti partnerite Maaeluministeeriumi, MTÜ Eesti Maaturism ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja koostöös valmis ka kohaliku toidu- ja joogitootjate andmebaas, mille eesmärgiks on koondada kokku info kohaliku toidu- ja joogitootjate ning talupoodide kohta üle Eesti.

Projekti „Baltic Sea Food“ kaasrahastatas Interreg Läänemere piirkonna programm 2014-2020.

Lisainfo projekti kohta: https://www.agri.ee/et/kohaliku-toidu-turustamisele-keskenduv-rahvusvaheline-koostooprojekt-baltic-sea-food.

 

Eelmine luguValmis keskonnamõjude hindamise programm CAP’2ER®
Järgmine luguKoda tunnustab valitsuse ettepanekut vähendada veeseaduse muudatustega põllumajandustootjate bürokraatiat