Valmis keskonnamõjude hindamise programm CAP’2ER®

Foto: idele.fr

Euroopa rohelise kokkuleppe ja Talust taldrikule strateegiate valguses on järjest olulisem erinevate protsesside keskkonnamõju hindamine. Rahvusvahelise projekti CAP’2ER ® (Automated Calculation of Environmental Performances in Ruminant Breeding) tulemusel on välja töötatud keskkonnamõju hindamise programm veise-, lamba- ja kitsekasvatajatele ning analüüsitud üle 3100 piimaveise farmi Prantsusmaal. 

Programmi abil on võimalik hinnata kasvuhoonegaaside emissiooni, C sidumist, energia ja vee tarbimist, panust elurikkusele ja inimeste arvu, keda toiduga varustatakse. Oluline osa programmist on soovitused loomakasvatajatele keskkonnamõjude vähendamiseks ja võimalus saadud tulemuste võrdlemiseks teiste programmi kasutanutega.  

Programmi on võimalik kasutada kahel erineval tasemel:  

Tase 1 võimaldab hinnata esialgset keskkonnamõju. Selle jaoks kogutakse 30 erinevat parameetrit farmi kohta eesmärgiga tõsta loomakasvatajate, tudengite ja avalikkuse teadlikkust keskonnamõjust. 

Tase 2 annab põhjalikuma ülevaate farmi keskkonna jalajäljest, selle tarbeks kogutakse andmed 150 erineva parameetri kohta. Samuti võimaldab see kombineeritult hinnata kõiki farmis kasvatatavad tõuge. Tase 2 on oluliseks abimeheks konsulentidele ja tehnikutele tuues välja kitsaskohad ja toetades tegevusplaanide tegemisel. 

Programmi demonstratsioon kahe Eesti farmi näitel on plaanitud 2021. a suveks. 

Alates 2021. a novembrist on programm saadaval ka ingliskeelsena. 

Lisainfo: Airi Külvet  
MTÜ Liivimaa Lihaveis 
+372 5342 4274 
airi@liivimaalihaveis.ee

Eelmine luguBalti riikide ja Põhjamaade põllumehed arutasid ÜPP keskkonnameetmeid
Järgmine luguÕppevideod annavad kohalikele tootjatele ideid toodete hinnakujunduse, müügi ja turunduse vallas