Noortalunikud taotlesid toetusteks ligi 9 miljonit eurot

Augustikuus esitasid 230 põllumajandusliku tegevusega alustavat noort ettevõtjat PRIA-le taotlusi  8 974 967 euro ulatuses toetuste saamiseks, toetusmeetme tänavune eelarve on aga 4 mln eurot. Maaelu arengukava meetmest 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ saavad starditoetust põllumajandusliku hariduse või töökogemusega ettevõtjad, kel vanust kuni 40 aastat. Meetme eesmärk on motiveerida noori põllumajanduseettevõtlusega tegelema, töökohti looma ja maal vanemate alustatut jätkama. Tänavune taotlusvoor oli sel rahastusperioodil seitsmes ja viimane. Aastatel 2008-2012 on noortaluniku toetust juba saanud alustavat 520 ettevõtjat, kellele on välja makstud üle 20 miljoni euro.  Meede osutus väga populaarseks, sest abikõlblikke taotlusi on kõigis taotlusvoorudes laekunud oluliselt rohkem kui eelarve on võimaldanud toetusi maksta. Nii on põllumajandusministeerium programmperioodi esialgset meetme 1.2 eelarvet (17,56 mln eurot) suurendanud. 19. novembriks 2013 määrab PRIA veel 4 mln euro ulatuses toetusi.

Taotluste paremusjärjestus koostatakse meetme määruses kirjeldatud hindamiste tulemusel. 197 juhul on soovitud toetust maksimaalse saadaoleva summa ulatuses.

Noortaluniku toetust võib üks ettevõtja programmperioodil 2007-2013 saada ühe korra, maksimaalselt 40 000 eurot. Pool rahast tuleb kulutada oma majapidamises põhivahendite jaoks, teine pool võib kuluda mitmesugusteks tegevuskuludeks. Toetuse saamisega käib kaasas ka kohustusi, mida kirjeldab täpsemalt meetme määrus. Näiteks kontrollib PRIA kõigi taotlejate puhul põllumajandusliku müügitulu nõuete täitmist, põhivara soetamise kohta andmete esitamist jne.
Maakondade lõikes oli seekordne toetuse taotlemine ebaühtlane – nt esitati Viljandimaal tegutsevate maamajapidamiste toetamiseks 32 taotlust, Läänemaal vaid 8, Ida-Virumaal 3. Taotlustes ja äriplaanides planeeritud kulutuste ja tegevuste sisu on väga erinev. Väga palju soovivad põllumehed, loomapidajad, mesinikud, marjade-puuviljade ja köögiviljade kasvatajad toetust erineva tehnika ja seadmete ostuks. Soetada soovitakse ka loomi-linde, istikuid,  seemet jne.  Loomakasvatuse valdkonnas domineerivad lihaveisekasvatajad, vähem on lamba-, kitse- ja seakasvatajaid. Arvukalt  oli taotlusi mesinduse vallas. Piimakarjaga ja kodulindudega seotud projekte oli vaid üksikuid. Paljudes majapidamistes tegeldakse segatootmisega.
Toetuse saajad selguvad 19. novembriks, seejärel maksab PRIA 30 päeva jooksul toetused välja.
LISA:
Noortaluniku toetuse taotlemine 2013 maakondade lõikes
Rakenduspiirkond
Taotluste arv
Taotletud summa (EUR)
HARJUMAA
9
357 600,00
IDA-VIRUMAA
3
104 780,00
JÕGEVAMAA
17
679 900,00
JÄRVAMAA
12
463 460,00
LÄÄNEMAA
8
319 815,00
LÄÄNE-VIRUMAA
24
941 000,00
PÕLVAMAA
18
699 585,60
PÄRNUMAA
18
695 000,00
RAPLAMAA
12
465 920,00
SAAREMAA
23
919 731,69
TARTUMAA
22
867 441,80
VALGAMAA
13
494 214,00
VILJANDIMAA
32
1 257 619,00
VÕRUMAA
19
708 899,99
Kokku
230
8 974 967,08

Eelmine luguSaidafarm on kõige Läänemere-sõbralikum põllumajandusettevõte
Järgmine luguGeograafiline tähis „Estonian vodka“ vajab täpsemat määratlemist