Geograafiline tähis „Estonian vodka“ vajab täpsemat määratlemist

Põllumajandusministeeriumi ekspertkomisjon leidis, et geograafilist tähist „Estonian vodka“ kandev viin peab olema toodetud Eesti toorainest, kuid tähise registreerimine saab toimuda alles pärast selle täpsemat määratlemist.

Põllumajandusministri nõuandev ekspertkomisjon nõustus taotleja Estonian Spirit OÜ seisukohaga, et geograafilist tähist „Estonian vodka“ kandev viin peab olema valmistatud Eestis kasvatatud toorainest saadud etüülalkoholist ja Eesti päritolu veest. „Samas vajab tehniline toimik veel täiendamist, et „Estonian vodka“ omadused oleksid selgemalt esile toodud,“ selgitas nõuandva komisjoni esimees Illar Lemetti. „Näiteks tähist kandva viina tootmiseks kasutatava etüülalkoholi omaduste, aga ka antud viinale iseloomulike organoleptiliste näitajatega.“

Komisjon leidis konsensuslikult oma otsuses, et tähise toimikuga kinnitamine oleks oluline samm Eesti viinatööstuse ja teraviljasektori jaoks laiemalt. „Loodame, et töö toimikuga jätkub ja taotleja viib koostöös teiste viinatootjatega sellesse vajalikud täiendused,“ lisas Illar Lemetti.

Estonian Spirit OÜ esitas aasta alguses põllumajandusministeeriumile taotluse registreerida geograafiline tähis „Estonian vodka“. Taotlusele laekus alkoholitootjate AS Liviko, AS Remedia ja Altia Eesti AS ühine vastuväide.

Taotluse ja arvamuste läbivaatamiseks moodustas põllumajandusminister nõuandva komisjoni. Komisjon tegi täna põllumajandusministrile ettepaneku  jätta Estonian Spirit OÜ taotlus „Estonian vodka“ määratlemiseks rahuldamata, kuna tähis vajab täpsemat määratlemist.

Eestile on reserveeritud kaitstud geograafiline tähis “Estonian vodka”, mida kohalikul viinatootjal on võimalik taotleda läbi Põllumajandusministeeriumi. Eesti peab vastava toimiku esitama Euroopa Komisjonile hiljemalt 20. veebruariks 2015.

Pärast kinnitamist on geograafilist tähist õigus kasutada oma toodetel kõigil kodumaistel alkoholitootjatel, kui tooted vastavad tähise tehnilises toimikus toodud tingimustele.

Taotluse dokumendid leiab:
http://www.agri.ee/geograafilise-tahise-estonian-vodka-registreerimine

Eelmine luguNoortalunikud taotlesid toetusteks ligi 9 miljonit eurot
Järgmine luguMis saab künnivõistlustest?