Mikropõllumajandusettevõtjad saavad investeeringuteks 9 miljonit eurot

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras mikropõllumajandusettevõtjatele ligi 9,3 miljonit eurot toetusi, mille abil plaanitakse teha 18,4 mln euro ulatuses investeeringuid.

Toetuse soovijaid oli oluliselt rohkem kui saajaid: PRIAsse laekus mullu detsembris 550 taotlust, toetust sai vähem kui pool. Taotlusvooru 9,27 miljoni eurone eelarve võimaldas toetuse määrata neile 207-le, kelle projektid pälvisid hindamisel suurema punktide summa. 294 taotluse rahuldamiseks eelarvest raha ei jätkunud, 29 ei vastanud nõuetele ja 20 annulleeriti.

„Taotlusi tuleb PRIA-l paremusjärjestusse panna siis, kui korrektsete taotluste summa on eelarvest suurem,“ nentis PRIA arengutoetuste osakonna juhataja k.t Sigmar Suu.  Rohkem hindepunkte saavad need, kelle eelnenud aasta müügitulu polnud üle 3 mln krooni ja sellest vähemalt 70% andis omatoodetud põllumajandussaaduste müük. Lisapunkte toob see, kui investeering tehakse mahetootmisse või aianduse, mesinduse, seenekasvatuse arendamiseks ning kui taotlejaks on noor ettevõtja vanusega alla 40 eluaasta.

„Üheks eeliseks on ka see, kui taotluse esitab tulundusühistu või soovivad toetust kolm või ettevõtjat taotlejat ühiselt,“ ütles Sigmar Suu. „Selles taotlusvoorus oli senisest rohkem ühisprojekte, kokku 40. See on hea, sest kui masin või seade soetatakse mitme peale, siis leiab see ka rohkem kasutamist kui ühe ettevõtja omanduses. Rääkimata sellest, et koos on kergem projekti rahastada.“

Maaelu arengukava toetus investeeringuteks mikropõllumajandusettevõtetele on olnud populaarne kõigis neljas taotlusvoorus. Selle toetuse abil soetavad põllumajandustootjatest väikeettevõtjad ja FIEd valdavalt masinaid ja seadmeid, vähem on investeeringuid ehitistesse, taristutesse, taimeistandikesse, mesilatesse.

Paljud taotlejad soovivad toetust kasutada mitme objekti jaoks. Toetused määrati rohkem kui 100 traktori ja 30 kombaini ostmiseks; palju soetatakse mitmesugust tehnikat põllutöödeks, niidukeid, vaalutajaid, laadureid, väetisekülvikuid, taimepritse jne. Samuti eraldati toetusi  investeeringuteks kuivatitesse, viljahoidlatesse, kasvuhoonete  ja ladude rajamiseks. Toetuse abil soetatakse üle 700 mesitaru, istutatakse 150 000 maasikataime, üle 20 000 mustsõstra ja 37 000 õunapuud.

Toetust rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, 25% Eesti riik. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 100 000 eurot, ühistaotluse või tulundusühistu kohta 300 000 eurot. Toetusi ei maksta välja määramisega üheaegselt, vaid esmalt tuleb ettevõtjatel investeering kahe aasta jooksul ellu viia ning arvete tasumist tõendavad kuludokumendid PRIAsse esitada. Kui seni tuli ettevõtjatel esmalt kogu investeeringuks vajalik summa endal leida, siis alates16. maist on võimalik saada toetus kätte ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, kui on tasutud omaosaluse suurune summa.

Eelmine luguSeakasvatajad vajavad Euroopa Liidult erakorralist abi
Järgmine luguPõllumajandusministeerium muutis eurotoetuste saamise lihtsamaks