Põllumajandusministeerium muutis eurotoetuste saamise lihtsamaks

Euroopa Liidu investeeringutoetusi on edaspidi võimalik välja maksta juba enne, kui taotleja on abikõlbulike kulude eest täies mahus tasunud.

Seni kehtinud korra alusel põllumajandus- ja maaelu toetuste taotlejad said oma investeeringutele alles pärast omapoolsete kulutuste tegemist ja nende eest tasumist. Selline reegel seadis paljud taotlejad raskesse olukorda, sest algkapitali oma ettevõtmiste realiseerimiseks ei olnud lihtne leida.

„Määruste muudatustega eeldatakse toetuse taotlejalt projekti omapoolsete kulude tasumist vaid omafinantseeringu ulatuses,“ sõnas ministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.
Toetused makstake ettevõtjale välja enne toetatava tegevuse eest tasumist tingimusel, et tasutud on omafinantseerigu osa.

Muutunud rahastamisviis on siseriiklik lahendus, mis on suunatud Maaelu Arengukava 2007-2013 elluviimiseks mõeldud eurofondide vahendite paremale ärakasutamisele ning paindlike finantseerimisvõimaluste loomisele. Sellega muudetakse taotlejatele investeerimine lihtsamaks ja odavamaks, kuna nad ei pea enam kasutama nii palju pangalaene.

Niisugune rahastamisviis ei kehti küll veel kõigi arengukavaga seotud toetusmeetmete puhul. Muudetud  toetuse saamise põhimõte rakendub uue määrusega mikropõllumajandusettevõtete, loomakasvatusehitiste ja maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringumeetmete puhul.

Juba varasemalt on sellist rahastusskeemi väga edukalt rakendatud LEADER-meetme, külade uuendamise ja arendamise ning uute toodete-tehnoloogiate arendamise alase koostöö meetme puhul.

Põllumajandusministeerium kavandab edaspidi sama finantseerimisskeemi rakendamist ka tööstuste ja maaparanduse meetmetele.

Tutvu põllumajandusministri uue määrusega.

Eelmine luguMikropõllumajandusettevõtjad saavad investeeringuteks 9 miljonit eurot
Järgmine luguMikrobioloogide vaidlus Euroopa toiduohutusametiga