Marjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine

Turuinformatsiooni uuringu taust

1990-ndate aastate alguses tõusis kiiresti põllumajanduslike tootmisüksuste arv. Mitmete põllumajanduse ja maapiirkondade arengus ilmnenud protsesside tõttu (siseturu kaitse puudumine, vene turu kaotus, toorme madal kokkuostuhind ja turustamisvõimaluste vähenemine, väike tootmisefektiivsus, finantsprobleemid, jätkusuutlikkuse ja tootmise kaasajastamise probleemid jne) hakkas 2001. a põllumajanduslike majapidamiste arv kahanema ja tootmine koonduma suurematesse tootmisüksustesse.

Nimetatud protsesside mõjul muutus alates 1990. aastate keskpaigast üha aktuaalsemaks vajadus maaelu mitmekesistamiseks ning traditsioonilise piima-, liha- ja teraviljatootmise kõrval erinevate tegevusalade edendamiseks, mis pakuksid maaelanikele, sh eeskätt väiketootjatele ja kodumajapidamistele, uusi arenguvõimalusi, sissetulekut ja võimalust looma- ja teraviljakasvatuse riske vähendada. Marjakasvatusel on eesti taludes pikaajalised traditsioonid pakkudes eelkõige oma pere tarbimise kõrval ka lisasissetuleku võimalusi. Marjatootmine on ka praegu üks võimalus tootmise mitmekesistamiseks nii erineva suurusega põllumajanduslikel tootjatel kui ka kodumajapidamistel.

Marjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine.jpg  Lae alla trükise pdf.

Eelmine luguMetsandus ja jahindus
Järgmine luguKutsume ettevõtteid taotlema pääsukese ja ristiku kvaliteedimärke