Maksetähtaeg toiduainete tarnimisel ei tohiks ületada 30 päeva

Foto: pixabay.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rõhutab 21. mail Riigikogu Maaelukomisjonile saadetud kirjas Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kohta, et koja liikmed on alati pidanud vajalikuks seaduse tasemel tõkestada ebaausate kauplemistavade kasutamist  toiduainete tarneahelas.

Koja hinnangul on oluline, et eelnõus toodud põhimõtteid rakendatakse kõikidele tarneahela osapooltele sõltumata ettevõtte suurusest. Eelnõus on arvestatud koja ettepanekuga, mille kohaselt peab kauba pakendamine ja tarnimiseks kasutatava taara või kaubaaluste kasutamine olema tarnija vaba valik ning seda ei tohi ostja tarnijale ette määrata. Samuti on oluline, et põllumajandustoodete ja toidu puhul võib maksimaalseks maksetähtajaks olla kuni 30 päeva.

Riigikogus menetluses olevast eelnõust on aga puudu viide sellele, et ostja ja tarnija peavad tarbelepingus üheselt arusaadavalt leppima kokku põllumajandustoote ja toiduaine hinna. Praegu on olukordi, kus hind ei ole tarnelepingutes lepingu sõlmimise hetkel üheselt fikseeritud ja arusaadav ning tehingu tegelik hind võib selguda tagantjärgi.

Samuti tuleks koja hinnangul seaduse eelnõu täiendada sättega, mis käsitleb lepingutes ebaproportsionaalseid sanktsioone nt tarnetõrgete puhul. Mõistame, et sanktsioonid on teatud juhtudel distsiplineerivad, kuid sellisel juhul peaks trahv olema proportsionaalne ja selle rakendamise võimalus peaks olema mõlemal osapoolel. 2018. aasta uuringust selgus, et ettevõtetel oli ebaausatest kauplemistavadest kõige rohkem kokkupuuteid ebaproportsionaalselt suurte leppetrahvidega.

Koja hinnangul peaks seadus ühtlasi sätestama, et ostjal on keelatud müüa põllumajandustooteid ja toitu edasi alla tarnijale tasutava sisseostuhinna ilma tarnija kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud olukorras, kus toote säilimisaja lõpuni on jäänud lühike aeg. Koda ei pea mõistlikuks olukorda, kus klientide meelitamiseks müüakse kauplustes osasid toiduaineid sisseostuhinnast madalama hinnaga, mis tekitab tarbijatele täiesti vale arusaama toidu tegelikust väärtusest. Ühtlasi tekitab selline praktika hinnalanguse surve terves tarneahelas.

Eelmine luguKoda: meie väärtuslik põllumaa vajab säilitamist, see on piiratud ressurss
Järgmine lugu08.06.2022 – EPKK infopäev “Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises”