Maaelufoorum 2013: Tartus arutati uut maaelupoliitikat aastateks 2014-2020

12. veebruaril toimus Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tänavune Maaelufoorum, kus arutleti Eesti maapiirkondade arengu ja maaelupoliitika üle aastateks 2014-2020 ja tehti tagasivaate praegusel perioodil saavutatule. „Möödunud nädalal lõppenud Euroopa Ülemkogul sai selgeks, et maaelutoetused uuel perioodil vähenevad. Vähenevate ressursside tingimustes muutub eriti tähtsaks, et keskenduksime uut maaelu arengukava planeerides kõige olulisemale. Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul tuleb maaelupoliitika raames arendada eelkõige ettevõtlust ning toetada pikaajalisi investeeringuid tootmise arendamiseks ja töökohtade kindlustamiseks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tõdes foorumiks väljaantavas artiklite kogumikus, et Euroopa Liidu uue finantsperioodi ettevalmistamisel tehtavad otsused peavad looma kindla aluse Euroopa Liidu ees seisvate strateegiliste eesmärkide – elujõuline toidutootmine, loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmete rakendamine, tasakaalustatud territoriaalne areng – saavutamiseks.

Maaelu arengukava hõlmab laia meetmete ringi – investeeringud põllumajandus- ja toidutootmisesse, toetused keskkonnasõbraliku põllumajanduse arendamiseks ning maapiirkondade ettevõtluse ning kohaliku algatuse toetamine. Tänavune maaelufoorum keskendus eelkõige väiketootjate ühistegevusele ja lühikeste tarneahelate väljaarendamisele, teadmiste kasvu soodustavatele meetmetele ja kohaliku algatuse toetamisele. Uue maaelu arengukava eesmärke seades analüüsiti senitehtut. Nii hõlmas foorumi paneeldiskussioonide osa käesoleva perioodi püsihindamise tulemuste tutvustamist ja seniseid positiivseid kogemusi väiketootjate ühistegevuses, kohaliku elu arendamisel ja maaettevõtjate teadmiste kasvatamisel.

Rahandusministeeriumi esindaja tutvustas foorumil Eesti prioriteete aastatel 2014 – 2020 Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisel.
Investeerimisvajadused on pea alati suuremad kui võimalused, seepärast oleks üheks lahenduseks tavapäraste investeeringutoetuste kõrval ka finantsinstrumentide (laenude, tagatiste) kasutamine. Finantsinstrumentide kasutamise võimalusi tutvustas foorumil Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja.
Foorumiks ilmus artiklite kogumik. Foorumi korraldamist toetas Euroopa Liit.
Lisainfo: EPKK juhataja Roomet Sõrmus, tel 5205857, e-post info@epkk.ee
Maaelufoorumi kava
12. veebruaril 2013 kell 10 – 15.30 Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014)
Moderaator EPKK juhataja Roomet Sõrmus
9.45 Osalejate registreerimine
10.00 – 10.30 Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister
Visioon Eesti maaelu arengust 2014 – 2020
10.30 – 11.00 Magnus Urb, Rahandusministeerium
Eesti prioriteedid 2014 – 2020 EL struktuurivahendite planeerimisel
11.00 – 11.20 Madis Reinup, Maaelu Edendamise Sihtasutus
Finantsinstrumentide roll maaelupoliitikas
11.20 -11.50 Kohvipaus
11.50 – 12. 20 Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut
Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus
12.20 – 13.00 Paneeldiskussioon: Teadmussiire: Kuidas kasvatada uuel perioodil tootjate teadmisi?
Kersti Aro, Eesti Maaülikool – Maaelu arengukava 2007 – 2013 püsihindamise tulemused. Kuhu oleme jõudnud käesoleva perioodi lõpuks?
Külli Kaare, Põllumajandusministeerium – Kuidas kajastub teadmussiire maaelupoliitikas 2014 – 2020?
Mai Tooming, TÜ Wiru Vili – Teadmussiire põllumajanduses – tootjate vajadused ja ootused
13.00 – 14.00 – Lõunasöök
14.00 – 14.40 Paneeldiskussioon Väiketootjate ühistegevus: Üheskoos tootjalt otse tarbijatele
Rando Värnik, Eesti Maaülikool – Maaelu arengukava 2007 – 2013 püsihindamise tulemused. Kuhu oleme jõudnud käesoleva perioodi lõpuks?
Taavi Kand, Põllumajandusministeerium – Lühikeste tarneahelate ja koostöö arendamine maaelupoliitikas 2014 – 2020
Katrin Noorkõiv, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti – Lühikeste tarneahelate arendamine MTÜde Maitsev Lõuna-Eesti ja Liivimaa Lihaveis näidetel
14.40 – 15.20 Paneeldiskussioon Kohalikud lahendused toidutootmise kitsaskohtadele
Mati Mõtte, Eesti Maaülikool – Maaelu arengukava 2007 – 2013 püsihindamise tulemused. Kuhu oleme jõudnud käesoleva perioodi lõpuks?
Anneli Kimmel, Põllumajandusministeerium – Kohalik algatus maaelupoliitikas 2014 – 2020
Tiiu Rüütle, Eesti Leader Liit, Põlvamaa Partnerluskogu – Kohalik algatus – kogemused ja tulevik
15.20 – 15.30 Kokkuvõtted ja foorumi lõpp
Eelmine luguPõllumehed tunnustavad valitsuse tööd konkurentsitingimuste võrdsustamisel
Järgmine luguKohalikud kogukonnad peaksid saama rohkem otsustusõigust maapiirkondade arengu suunamisel