Põllumehed tunnustavad valitsuse tööd konkurentsitingimuste võrdsustamisel

Lõppenud EL ülemkogul lepiti kokku põllumajandus- ja maaelutoetused järgnevaks eelarveperioodiks. Kuigi põllumeeste ootused täiel määral ei täitunud, tuleb siiski anda ohates tulemustele rahuldav hinnang.

Kui käesoleval eelarveperioodil maksti otsetoetusi koos riigipoolsete lisamaksetega ca 740 miljonit eurot (tegelikult oli vastavalt liitumislepingule võimalik maksta 800 miljonit eurot), siis uuel eelarveperioodil kasvab see ca ühe miljardi euroni.

Kui maaelu toetusi makstakse käeseleval perioodil Euroopa Liidu eelarvest jooksevhindades 723 miljonit eurot, siis uuel eelarveperioodil vähenevad need 721 miljoni euroni. Koos riigipoolse kaasfinantseerimisega kujuneb maaelutoetuste kogumahuks käesoleval perioodil 935 ja järgmise seitsme aasta jooksul 961 miljonit eurot.

Kokkuvõttes suureneb sektori jaoks põllumajandus- ja maaelutoetuste kogumaht koos riigipoolse kaasfinantseerimisega 1,69 miljardilt eurolt 1,97 miljardi euroni, so 280 miljoni euro ehk ca 17% võrra.

„Eesti põllumajandussektori jaoks on ülioluline, et peaminister suutis viimasel hetkel välja kaubelda Eesti jaoks täiendavalt 56 miljonit eurot, mis hoiab ära siseriiklike toetuste kadumise tõttu õhus olnud põllumajandustoetuste vähenemise 2014. ja 2015. aastal võrreldes 2013. aastaga,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Vaatamata mõningasele toetuste tõusule, ei kao siiski ka uuel EL eelarveperioodil suured konkurentsierinevused liikmesriikide vahel, kuid need on pisutki tasandunud“, nentis Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra.

Põllumajandus-kaubanduskoda ja põllumeeste keskliit avaldavad ülemkogu tulemuste valguses peaministrile, põllumajandusministrile ja teistele läbirääkijatele tunnustust ning on veendunud, et viimase paari aasta jooksul läbi viidud Balti põllumeeste protestiaktsioonid ja ulatuslik selgitustöö andsid kokkuleppe saavutamiseks omapoolse panuse. Tulemuste hindamisel tuleb arvestada ka sellega, et üldises plaanis vähendati ühise põllumajanduspoliitika kogumahtu võrreldes käesoleva perioodiga ca 15% võrra.

 

Eelmine luguValitsus: Otsetoetused järmistel aastatel ei lange
Järgmine luguMaaelufoorum 2013: Tartus arutati uut maaelupoliitikat aastateks 2014-2020