Loomakasvatajaid oodatakse osalema keskkonnahoidliku silotootmise pilootprogrammis

Silo, looma sööt
Lehmade piima kvaliteet sõltub otseselt sööda kvaliteedist. Nopri talu. Foto: Juuli Nemvalts

Avalduse esitamise tähtaega on pikendatud kuni 17.märts 2023

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) kutsub põllumajandustootjaid üles osalema pilootprogrammis, mille eesmärk on põllumajandustootjate nõustamine ja koolitamine  keskkonnahoidlike praktikate rakendamiseks silo tootmisel ja käitlemisel. Projekti kaasatakse tootjaid nii Eestist, Lätist kui Soomest. 

„Uue ÜPP raames on tugevalt esile kerkinud keskkonnahoiu teemad. Seetõttu on eriti tähtis, et põllumajandusettevõtted teaksid innovaatilisi töövõtteid ja teaduslikke lähenemisi. Hea võimalus neist teadmistest ja kogemuste jagamisest osa saada on osaleda rahvusvahelistes projektides. Vähetähtis pole ka koostöö eri riikide loomakasvatajate vahel ja heade kontaktide sõlmimine edaspidiseks,“ tunnustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Ants Noot rahvusvahelise projekti avamist kojas.

Pilootprogrammi raames pakutakse põllumajandustootjatele oskusteavet ning praktilisi juhiseid keskkonnasõbralike praktikate rakendamise kohta silo tootmisel ja käitlemisel. Koostöös Eesti parimate ekspertidega koostatakse ja viiakse ellu tegevuskava, mis keskendub lisaks silo tootmisele ka veekaitsenõuete korrektsele täitmisele ning tootmisega kaasnevate jäätmete käitlemisele. Tegevuste planeerimiseks ja tulemuste monitooringuks võetakse ja analüüsitakse koostöös ettevõttega tootmisüksusest vajalikud silo-, vee-, mulla- ja taimeproovid.

 „Kvaliteetse silo olulisus on loomakasvatajale teada, sest sellest sõltub nii looma tervis kui piima- või lihatoodang. Samas tuleb jälgida, et silo valmimisel eralduvad mahlad ei satuks loodusesse ega tekkiks keskkonnakahju. Edumeelsed farmipidajad on juba varemgi käinud välismaal ennast selles osas täiendamas aga nüüd tuuakse need teadmised koju kätte,“ lisas koja juht kolm aastat vältavat  projekti kommenteerides.

Programmi oodatakse osalema põllumajandustootjaid, kelle tegevusvaldkond puudutab piimatootmist, lihaveisekasvatust, lambakasvatust, biogaasi tootmist, silo tootmist müügiks või muuks otstarbeks.

Osalemiseks tuleb täita taotlusvorm ja saata see hiljemalt 17. märtsiks e-posti aadressile info@epkk.ee või registreeri SIIN. Lisainfot leiab EPKK kodulehelt www.epkk.ee.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Maaülikooli, Maaelu Teadmuskeskuse, Läti Põllumeeste Parlamendi ja Soome ProAgria nõuande organisatsiooniga viib aastatel 2023-2026 läbi projekti „Kestlik silotootmine – Sustainable Silage“, mille eesmärk on vähendada silo tootmisest ja käitlemisest tulenevaid keskkonnamõjusid. Projekti elluviimist toetab INTERREG Kesk-Läänemere Programm.

Eelmine luguÜlejääva elektri müügil tulumaksu enam tasuda ei tule
Järgmine luguEesti mullikad annavad järelkasvu Aserbaidžaanis