Lõikuspeol pärjati koja auliikme tiitliga Raul Rosenberg ja aumärgi kavaleriks sai Jaak Läänemets

Fotol: Raul Rosenberg, Olav Kreen ja Roomet Sõrmus, autor: Evelin Talvar

78yFGg1Q.jpeg16. novembril Laitses toimunud koja lõikuspeol andis EPKK nõukogu esimees Olav Kreen Raul Rosenbergile üle auliik­me tunnistuse. Jaak Läänemetsa tun­nus­tati koja aumärgiga.

EPKK nõukogu otsustas 13. novembri istungil koja au­liikmeks nimetada Maa­elu Edendamise Siht­asutuse juhatuse esimehe Raul Rosen­bergi, kes on pikkade aastate jook­sul panustanud koja arengusse, koos­töös põllu­majanduskojaga aktiivselt otsi­nud lahendusi põllumeeste olukorra paran­da­miseks. Alates 2003. aastast on ta ol­nud konkursi Aasta Põllumees žürii liige, viimastel aastatel ka selle esi­­mees.

 

CyRiQbtA.jpegKoja aumärgiga tunnustati Põllumees­te Ühistu Kevili nõu­kogu esimeest, silma­paistvat põllumeest ja Aasta Põllu­meest 2002 Jaak Läänemetsa. Koja aumär­giga tunnustame nii Jaak Lääne­metsa suurt isik­likku panust kui Kevili kollek­tiivset panust koja aren­gusse.

 

 

 

Tunnustati ka parimat maamajanduseriala õpetajat ja õpilast ning taimekasvatajat.

Lõikuspeol tähistati ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu 90. sünnipäeva.
ELKL on Eesti suurim ja vanim lamba- ja kitsekasvatajaid ühendav mittetulundusühing. Liidu eelkäija Eesti Lambakasvatajate Selts asutati 1928. aasta novembris ning taasasutati 1990. aastal. Liidul on 180 liiget. Liidu põhitegevusteks on lamba- ja kitsesektori ja liidu liikmete huvide esindamine ning lammaste aretustöö. ELKL on Eesti suurim lambaaretusorganisatsioon, omades tegevusluba nelja lambatõu (EV, ET, dorper, lleyn) aretamiseks. Tähtpäeva puhul tunnustas liidu tegevjuht Katrin Tambet tänukirjaga Maaeluministeeriumi ametnikku Maarja Uibokandi sektori arengukava eestvedamise eest ja Saarte Lambakasvatajate Ühistu juhti Veiko Maripuud.

Lõikuspeo galerii leiab SIIT.

Fotograaf oli Evelin Talvar.

Eelmine lugu21.11.2019 – Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Järgmine lugu21.11 ja 26.11.2019 – Toidu kvaliteedi hindamine: tootearendus, toote kirjeldamine ja sensoorne analüüs tootegruppide kaupa