Leho Verk valiti Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni maaelu arengu töögrupi aseesimeheks

24. novembril valiti Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Leho Verk Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupi aseesimeheks. See on esimene kord, kui Eesti põllumeeste esindaja on valitud selle mõjuka üle-euroopalise põllumajanduse esindusorganisatsiooni töögrupi juhatusse.

„Maaelupoliitika osatähtsus ühises põllumajanduspoliitikas on aasta-aastalt suurenemas, mistõttu on Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupil oluline roll selle kujundamises. Osalemine töögrupi juhatuse töös võimaldab parema juurdepääsu olulisele infole Euroopa Liidu tasandil, osaleda kõrgetasemelistes aruteludes ja tõhusamalt tutvustada meie regiooni vaatenurka. Juba on algamas arutelud ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle pärast 2020. aastat, mistõttu on praegu viimane aeg alustada oma seisukohtade välja töötamist, et uued poliitikasuunad arvestaksid põllumeeste huvidega ning võimalikud muudatused ei tuleks meile üllatusena,“ sõnas Verk.

Leho Verk on osalenud Copa-Cogeca maaelu arengu töögrupis Eesti eksperdina alates 2012. aastast. Töögrupi aseesimehe mandaat kestab kaks aastat, võimalusega ühekordseks pikendamiseks. Leho Verk on tegevpõllumees, tal on põhjalik kogemus Eesti maaelu arengukava väljatöötamisel ning seirekomisjoni töös.

Copa on EL professionaalsete põllumajandusorganisatsioonide katusorganisatsioonina tegutsenud 1957. aastast alates. Cogeca on 1958. aastal loodud EL põllumajandusühistute katusorganisatsioon. Mõlemad organisatsioonid toimivad tihedas koostöös, sealjuures on organisatsioonidel ühine sekretariaat ja paljud ühised töögrupid. Eesti põllumajandusorganisatsioonid osalevad Copa-Cogeca töös 2001. aastast alates. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumeeste Keskliit said organisatsioonide täisliikmeks 2004. aastal.

Lisainfo:
Leho Verk, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse aseesimees, tel 5029571, e-post: leho@taluliit.ee,
Eesti Põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, e-post: est.cahmber@skynet.be

Eelmine luguEbaausad kaubandustavad viivad toidulaua vaesumiseni
Järgmine luguLeho Verk was elected Vice-Chairman of Copa-Cogeca’s Rural Development Working Party