Kutse taotlemine annab märku teadmistest ja kogemustest

Foto: Kaisa Vahtmäe erakogu
Foto: Kaisa Vahtmäe erakogu

Juuni esimesel nädalal taotleb hulk põllumajandusvaldkonnas õppivaid ja töötavaid inimesi endale kutset. Kutseandjana korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda järjekordsed kutseeksamid Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

Põllumajandusvaldkonna nõunik Kaisa Vahtmäe, kes koordineerib kutseeksameid ütles, et põllumajanduses on hariduse omamine eriti oluline, sest iga väike tootjapoolne viga võib omada väga suurt mõju lõpptulemusele. „Näiteks loomade söötmisel tehtud valearvestus võib toodangut kukutada olulisel määral,“ rääkis Vahtmäe.

Suurem pilt

Vahtmäe lisas, et igas valdkonnas on võimalik toimetada ilma teadmisteta, aga sellise tegevuse tulemuslikkus on kaheldava väärtusega. Eriti  tänapäeval, kus kõik on pidevas muutumises ja arengus. „Tehnika ning tehnoloogia arenevad meeletult ja kui selles arengus maha jäädakse, on keeruline häid tulemusi saavutada. Koolis õppides on võimalik saada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi kogemusi, mis on väga vajalikud valdkonnas edu saavutamisel,“ kinnitas ta.

Vähetähtsad pole ka õppijatele kooliaegsed tutvused ja suhted kaasõpilastega – just nemad on tulevikus valdkondlikud kolleegid, kellega on võimalik koostööd teha või arutleda probleemide üle, mis tööpõllul ette tulevad. „Õppimise lisandväärtuseks on kindlasti see, et tihti saavad ka kutseõpetajatest õpilaste jaoks tugispetsialistid, kellelt saab alati nõu küsida. Ehk lisaks teadmistele ja kogemustele on võimalik koolist ka saada tutvused ning sõbrad kogu eluks,“ toonitas Vahtmäe.

Põllumajanduses on käimas põlvkondade vahetus – sektor vajab hädasti noori ja teotahtelisi spetsialiste. Eriti väärtustatakse inimesi, kes on läbinud õpingud ning on orienteeritud arengule ja innovatsioonile. Kõigele sellele annab kooliharidus aluse. „Õppetöö mõte koolis ongi ärgitada õppijat mõtlema ja analüüsima, et tehtud otsused oleksid iseseisvad, läbimõeldud ja otstarbekad. Ehk kutsehariduse omandanud inimene on tööturul eriti nõutud ja väärtustatud,“ sõnas nõunik.

Haridus annab eelise

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemisel peab taotlejal olema põllumajandusalane keskeriharidus või kõrgharidus või vähemalt kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonna kutseharidus. Kui taotlemise hetkel vastav haridus või kutse puudub, tuleb see omandada 36 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. „Sellest johtuvalt tulebki palju õppijaid kutset omandama, et täita toetuse saamise tingimusi. Leian, et õppima võiks igaüks tulla juba eelnevalt enese soovil, aga samas on see tingimus valdkonna arengut toetav ning haritud põllumehed ja loomakasvatajad oskavad näha tulevikus peituvaid võimalusi ning oma teadmisi paremini realiseerida,“ kinnitas Vahtmäe.

Kõige enam kutseid taotletakse taimekasvatuse valdkonnas ja sellele järgneb veisekasvatus, sest nende valdkondade viljelejaid on rohkem ning tööjõuvajadus sektoris suurem. „Palju on selliseid taotlejaid, kes omandavad mitu erinevat kutset. Kui peretalu tegeleb nii taime- kui veisekasvatusega, siis igal juhul tuleb kasuks, kui on omandatud kutse mitmes valdkonnas. Aga ei saa öelda, et teiste kutsete vastu üldse huvi ei oleks. Järjepidevalt oleme andnud kutsetunnistusi hobuhooldajatele, linnukasvatajatele, lamba- ja kitsekasvatajatele, loomaarsti abilistele ja ka kalakasvatajatele,“ loetles Vahtmäe tegevusvaldkondi. „Väiksem huvi on viimastel aastatel olnud seakasvatuse kutse vastu, milles ei ole ühtegi kutsesoovijat olnud. Rõõm on aga tõdeda, et üle aastate anname sel kevadel välja küüliku- ja karusloomakasvataja kutsetunnistusi,“ lisas ta.

Kas kutse taotlemine on tasuline?

Vahtmäe sõnul on kutset võimalik taotleda kahel viisil. Suurem hulk kutse taotlejaid ongi kas  Järvamaa KHK või Olustvere TMK lõpetajad. „Kui kool kinnitab, et õpilane on läbinud kõik õpiväljundid, on tal võimalik osaleda kutseeksamil. Sellisel juhul on kooli lõpetajatele eksam tasuta. Teine võimalus on eksamil osaleda ilma kooli läbimata. Neid me nimetame töömaailma sooritajateks. Sellistel soovijatel on vaja tõestada omandatud kompetentsid oma töökogemustega,“ selgitas Vahtmäe.

Selleks on vaja esitada kojale töömapp, kus on ära kirjeldatud, kuidas kutse soovija on kompetentsid omandanud. Hindamiskomisjon töötleb mapi läbi ja kui kompetentsid on tõestatud, lubatakse töömaailma sooritaja eksamile. „Nende jaoks on eksam tasuline ning kutse andmise tasud on leitavad koja kodulehelt „Kutse andmine“ alajaotisest. Nii et ootame kõiki huvilisi põllumajanduslikku haridust omandama ning kutset taotlema. „Kodumaa vajab endiselt haritud põllumehi,“ ütleks Raja Teele ka tänapäeval,“ sõnas Vahtmäe lõpetuseks.

Vaata, mis oli kutsetaotlejate populaarsemad valdkonnad aastal 2021:

Taimekasvataja, tase 4 – 76 taotlejat

Taimekasvatustootja, tase 5 – 42 taotlejat

Veisekasvataja, tase 4 – 42 taotlejat

Hobuhooldaja, tase 4 – 23 taotlejat

Loomaarsti abiline, tase 4 – 23 taotlejat

Linnukasvataja, tase 4 – 21 taotlejat

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 20 taotlejat

Veisekasvatustootja, tase 5 – 14 taotlejat

Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – 9 taotlejat

Kalakasvataja, tase 4 –  5 taotlejat

Linnukasvatustootja, tase 5 – 5 taotlejat

Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 2 taotlejat

Eelmine luguJaanus Murakas: Piimanduses ilma muutusteta ei saa
Järgmine luguAvatud talude päeval osaleb tänavu ligi 280 talu