Kuidas börsil futuurlepingutega kaubelda

Põllumajandus-Kaubanduskoja turuinfo pakub põllumajandus-tootjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele, turustajatele ning teistele huvilistele adekvaatset informatsiooni sise- ja välisturgudest. Turuinformatsioon sisaldab ülevaateid ning analüüse erinevate riikide turundussituatsioonist, statistilisi andmeid ja hinnainformatsiooni. Kogutud, töödeldud ning tarbijale edastatud informatsioon aitab langetada otsuseid, mis võimaldavad alandada Eesti tootja riske nii sise- kui välisturul, samuti kindlustada endale hinnaläbirääkimistel võimalikult soodne tulemus. Tootegrupiti erineva turuinfo kogumisel lähtub EPKK eelkõige Eesti turgu enammõjutatavatest piirkondadest. EPKK turuinfos kajastatakse pidevalt teravilja futuurlepingute hindu Matif’i, Liffe ja Chicago börsil.

Futuur  on pooltevaheline leping standardiseeritud kauba müümiseks või ostmiseks teatud ajahetkel tulevikus kindla hinnaga. Futuurlepingutega kauplemine võimaldab põllumehel juhtida ja maandada hinnalangusest või tõusust tulenevaid riske, fikseerides hinna talle sobival hetkel. Futuurlepingutega kauplemisest saavad kasu nii teraviljakasvatajad ise kui ka teised põllumajandustootjad-turustajad, kes kasutavad teravilja oma tootmissisendina. Enne futuurlepingutega kauplemise alustamist tuleks selgeks teha futuuride kõik riskid ja kauplemistingimused. Kindlasti võiks olemas olla mõni konkreetne strateegia, mida kauplemisel kasutada. Börsil futuuridega kauplemiseks tuleb avada börsikonto või kasutada börsimaakleri teenuseid (väikseim kauplemiskogus on 50 tonni).

Futuuridega kauplemisest parema ülevaate saamiseks toome konkreetse näite nisu futuurlepingu kohta. Kui Eesti põllumehel on külvatud 300 hektarit nisu, millelt ta loodab saada 1000 tonni saaki ja ta soovib 01. märtsil (kui külmakahju risk seljataga) poolele tulevasest saagist (500 t) hinna lukku panna:
Matifi börsi nisu futuurlepingu hind novembriks oli 1. märtsil 3755 EEK/t eest (tavaturuhind sel hetkel sügisesse oli ca 2973 EEK/t); põllumees müüb ette ära 500t nisu novembri futuurhinnaga 3755 EEK/t.
16. septembril müüb põllumees nisu saagist teise poole (500 t) parimale pakkujale Eestis hinnaga 1700 EEK/t. Samal 16. septembril ostab ta kevadel müüdud 500 t nisufutuurid tagasi hinnaga 2660 EEK/t.
Tehingud tehti järgmiselt:
Füüsiline turg liikus selle ajaga 2973 pealt 1700 krooni peale – sealt kahjum 1273 EEK/t.
Futuuriturg liikus selle ajaga 3755 pealt 2660 krooni peale – sealt kasum 1095 EEK/t.
Keskmine nisu müügihind kujunes põllumehele 1700 EEK + börsitehingu kasum 1095 EEK/t = 2795 EEK/t.
Eelmine luguEesti keskmine piimatoodang suureneb jätkuvalt
Järgmine luguUsaldus EPKK toidukvaliteedimärkide vastu kasvab