Koda palus loomakasvatajad lisada eesliini töötajate hulka

Fotol: Helga Pikkmets

PÕllumajanduskoda tegi 2. aprillil Terviseametile ettepanek lisada sisetingimustes põllumajandusloomi pidavate farmide töötajad eesliinil olevate inimeste nimekirja.

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuga on Vabariigi Valitsus kehtestatud eriolukorras otsustanud võimaldada testitada juhuvalimi alusel haigussümptomiteta tervishoiutöötajaid, hoolekandeasutuste töötajaid, sotsiaaltöötajaid, PPA ja päästeameti töötajaid ning teisi n-ö eesliinil olevaid inimesi, kes oma töö tõttu võivad olla ohuks riskirühmadele

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördus Terviseameti poole palvega lisada eesliinil olevate inimeste nimekirja ka põllumajandusloomi, eeskätt piimaveiseid, kodusigu ja kodulinde pidavate farmide töötajad. Põhjendame oma pöördumist sellega, et nimetatud loomi peetakse kinnistes tingimustes ehk loomad ei ole vabapidamises ning ei saa elada ilma inimese regulaarse igapäevase hoolitsuseta. Kuigi farmides on tööl ka asendatavaid inimesi, kuuluvad tootmise tõrgeteta toimimise seisukohalt kriitiliste töötajate hulka loomade söötjad, lehmade lüpsjad ning loomaarstid, kellele farmis asendaja leidmine tänases olukorras on väga keeruline. Samas loomad ei saa päevakski söötmata või lehmad lüpsmata jääda.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda palub Terviseametit teavitada perearste, et sisetingimustes põllu­majandus­loomi pidavate farmide töötajad kuuluvad eesliinil töötavate inimeste hulka ning nende testimine on vastava pöördumise korral vajalik.

Eelmine luguValitsus kavandab nii tavalise kui põllumajanduses kasutatava diislikütuse aktsiisi langetamist
Järgmine luguEPKK peab oluliseks üleminekutoetuste maksmist nii sellel kui järgmisel aastal