EPKK peab oluliseks üleminekutoetuste maksmist nii sellel kui järgmisel aastal

Foto: WTO

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis 28. märtsil rahandusminister Martin Helmele ja maaeluminister Arvo Allerile kirja, milles rõhutatakse üleminekutoetuste täies mahus maksmise vajadust nii sellel kui ka võimalusel järgmisel aastal.

Koda peab väga oluliseks, et Eesti jätkaks järgmisel aastal maksimaalselt lubatud mahus üleminekutoetuste maksmist põllumajandustootjatele. Vastasel korral toimub järgmisel aastal paljude põllu­majandusettevõtete jaoks märkimisväärne otsetoetuste langus, mis paneb kodu­maised toidutootjad keerulisse olukorda. Tõenäoliselt antakse ELi liikmesriikidele üleminekutoetuste maksmise õigus praegu menetluses oleva ühise põllumajandus­poliitika nn üleminekumäärusega. Ülemineku­toetusteks vajaliku 15,3 miljoni euroga peaks kindlasti arvestama eelseisva 2021. aasta riigieelarve koosta­misel.

Käesoleva aasta riigieelarvet koostades ei jätkunud toona kahjuks vahendeid üleminekutoetuste täies mahus maksmiseks 2020. aastal. Möödunud aastal toimunud kohtumisel põllumajanduskoja esindajatega väljendasite valmisolekut jooksvalt otsida võimalusi täiendavate vahendite leidmiseks põllumajandussektori toetamiseks. Praegu­ses kriitilises olukorras peame väga oluliseks, et riigieelarve muutmisel lisatakse üleminekutoetusteks ka puuduvad 5 miljonit eurot, et põllumajandus­tootjatele saaks toetused välja maksta ELi poolt lubatud mahus.

Põllumajandussaaduste ja toidutootmine kuulub Eesti olulisemate strateegiliste majandussektorite hulka. Selleks, et põllumajandustootmine jätkuks, peab valitsus tegema jooksvalt olulisi ja vajalikke otsuseid, et toidutootjatel oleks tulevikku vaadates kindlustunne ja lühemas vaates võimalus oma tegevust jätkata.

Eelmine luguKoda palus loomakasvatajad lisada eesliini töötajate hulka
Järgmine luguCovid-19 mõju põllumajandussektorile on sügav