Koda: Maaeluministeeriumi nime muutus peaks väljendama selle sisu

Foto: Põllumajandussektor näeb vajadust nimes säilitada otsene viide maaelule, põllumajandusele või toidule.

„Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis Vabariigi valitsusele pöördumise, milles tehti ettepanek nimetada Maaeluministeerium kas Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumiks või Toidu- ja Regionaalministeeriumiks ning minister vastavalt põllumajandus- ja regionaalminister või toidu- ja regionaalminister,“ jagas pöördumise sisu koja juht Ants Noot.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ütles, et pöördumisel vabariigi valitsusele juhtisid nad tähelepanu asjaolule, et enamuses Euroopa Liidu liikmesriikide valdkondliku ministeeriumi nimes sisaldub põllumajandus ja/või toit. „Kui vaadata EL nõukogu erikoosseisu seisukohalt, siis senini kuulus maaeluministri kohustuste hulka peaasjalikult Eesti esindamine Põllumajanduse ja kalanduse nõukogus. Meie hinnangul kajastab ministri ametinimetus teatavat kaalujõudu läbirääkimistel teiste liikmesriikidega, sest laua taga antakse selgelt mõista, et eestkõneleja on just põllumajandusvaldkonna esindaja,“ rõhutas Noot. „Seetõttu tegime ettepaneku, et Regionaalministeeriumi ja regionaalministri nime täiendamisel tuleks lähtuda ka Euroopa Komisjoni direktoraatide nimedest ehk sellest kuidas on teemavaldkonnad määratletud Brüsseli tasandil.“

Noot lisas, et Maaeluministeeriumi senistel valdkondadel on otsene kokkupuude Põllumajanduse ja maaelu arengu direktoraadi ning Merendus- ja kalandusasjade direktoraadiga. „Vaadates teiste liikmesriikide praktikat, on selgelt näha, et just EL-i nõukogu ja/või Komisjoni direktoraatide nimedest on lähtutud ka riikide ministeeriumite ja ministrite nime valikul. Arvestades, et maaeluministeeriumi pädevusvaldkonda laiendatakse ning edaspidi lisandub siia ka regionaalpoliitika, mida EL-i Komisjonis kaetakse Regionaalpoliitika direktoraadis, peaks mitme direktoraadi valdkonda esindaval ministril ja ministeeriumil olema sellekohane viide esitatud liitnimena, et seeläbi otseselt rõhutada Eesti esindaja vastutusvaldkonda,“ osutas ta.

Koja juht ütles, et pöördumisel oli veel üheks oluliseks põhjuseks põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport ning välissuhted kolmandate riikidega. „Aastatega on kasvanud eksport kolmandatesse riikidesse, mille puhul on oluline roll Eesti riigi esindajate välissuhtlusel partnerriikide kolleegidega. Olgu siinkohal mainitud, et turgude avamise protseduur põllumajandussaadustele ning toidukaupadele toimub vastavalt iga tootekategooria kohta eraldi. Seejuures on turgude avamise protsessi üheks olulisemaks osaks Eesti ministri visiidid sellistesse riikidesse nagu Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea, Ühendemiraadid ja mitmed teised Aasia riigid, kus on oluline rõhutada, et visiidil osaleb põllumajanduse või toiduvaldkonna minister ning neile võib jääda arusaamatuks, et valdkonda esindab regionaalminister,“ lausus Noot.

Koja juht tõi näite, et põllumajandusministeerium ja põllumajandusminister on sellistes olulistes kolmandates riikides nagu Hiina, Jaapan, Norra, Türgi, UK, USA, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Gruusia, India jmt.

Eelmine luguTähelepanu: varahommikul või hilja õhtul on põllutöömasinad teedel
Järgmine lugu30.04.2024 seminar “Digestaadi kasutamine väetamisel: Voore Farm“