Põllumajanduslindude seespidamine muutub kohustuslikuks

Foto: shutterstock.com

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllumajanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajale toeks. Samuti annab amet teada, et senine tungiv soovitus kodulinde sees pidada muutub kohustuslikuks.

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on täna väga oluline, et ka üksikute lindude pidajad oleksid registris. „Kevadel võttis suur osa eestimaalasi endale kodudesse kanu. Paraku ei ole kõik linnupidajad aga end PRIA vastavas registris registreerinud,“ selgitas Sammel.

Kõik linnupidajad, ka need kellel on ainult üks põllumajanduslind, on kohustatud registreerima enda linnupidamiskoha PRIA põllumajandusloomade andmebaasis. „See on vajalik selleks, et juhul kui ilmneb mõni haigus, on andmebaasi alusel võimalik taudi võimalikult varajaseks avastamiseks jõuda kõikide linnupidajateni ja kiiresti panna piir haiguse levikule,“ kirjeldas Sammel.

Amet saab kontrollida ja taudi ennetamise osas tuge pakkuda vaid nendele linnupidajatele, kelle olemasolust oleme teadlikud. Eriti ohtliku lindude gripi diagnoosimisel kodulindudel hüvitatakse linnupidajale hukatud ja loomataudi tõttu hukkunud lindude väärtus ning ka ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste väärtus. Kui seadusest tulenev registreerimiskohustus on täitmata, siis tekkivaid kahjusid ei hüvitata.

Registreeri oma linnud juba täna e-PRIA kaudu PRIA põllumajandusloomade registris. Täpsemat infot saab PRIA kodulehelt.

Alates 1. märtsist kehtestab Põllumajandus- ja Toiduamet üle-Eestilise lindude väljas pidamise piirangud, lindude gripi leviku tõkestamiseks.

Otsuse eelnõu kohaselt keelustatakse põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamine välitingimustes ning looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde. Võimalusel tuleb pidada parte ja hanesid teistest põllumajanduslindudest eraldi. 

Lindude väljaspidamine saab olema lubatud erandolukorras PTA loal, juhul kui seespidamine vääramatult seab ohtu lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega. Otsuse jõustumisel teavitab Põllumajandus- ja Toiduamet avalikkust.

Kehtestatud piirangute järgimist kontrollivad PTA ametnikud. Kontrolli käigus hinnatakse linnupidajate poolt rakendatud taudi ennetamise meetmete kohasust, selgitades vajadusel nende olemust. Nõuetele mittevastavuse korral järelevalveametnik linnupidajale ettekirjutuse.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

Eelmine lugu22.02.2022 – EPKK ja Eesti Töötukassa Facebook live “Karjääripeatus: MAAELU”
Järgmine luguVabariigi Presidendi teenetemärgi pälvisid Tanel-Taavi Bulitko ja Olav Kreen