Jahimehed ja PTA tegid seakatku tõttu ühispöördumise

Jahimeeste õlule on jäänud Aafrika seakatku ohjamise raskus. Foto: EJS

Eesti Jahimeeste Selts (EJS) ja Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) pöördusid kõigi jahiseltside ja jahimeeste poole palvega küttida maksimaalselt metssigu. Pöördumises seisab, et mida väiksem on metssigade arvukus, seda väiksem on karjade ja isendite kokkupuute võimalus ja viiruse levik ning see omakorda vähendab aga oluliselt riski, et sigade Aafrika katk jõuab sigalatesse.

Ühispöördumises öeldakse, et SAKi leviku piiramiseks metssigadel on väga tõhus meede – metssigade arvukuse vähendamine. Seega peaks jahihooaja jooksul küttima metssigu nii palju kui vähegi võimalik üle terve Eesti. Iga kütitud metssiga vähendab metssigade vahelisi kontakte ning aitab seeläbi takistada viiruse jõudmist seafarmidesse. Metssigade küttimine katku levikut ennetavatel eesmärkidel on tunduvalt mõistlikum tegevus ka jahinduslikust seisukohast. Loomade ennetav küttimine on ulukiressursi kasutamise seisukohast oluliselt mõistlikum, võrreldes hilisema kõrgest asustustihedusest ja haiguse levikust tingitud tagajärgedega tegelemisega (sh korjuste matmisega).

EJS on jahinduse infosüsteemi Jahisesse koostöös seakasvatajatega lisanud seakasvatuste asukohtade kaardikihi koos ohualadega. Küttimise korraldamisel on oluline arvestada seafarmide asukohtadega ja suunata küttimist ohualadele.

EJS president on peale viiruse jõudmist kahte Lõuna- Eesti koduseafarmi pöördunud Regionaal- ja Põllumajandusministri poole jahimeeste esitatud ettepanekutega, kuidas veelgi tõhustada metssigade küttimist SAKi ohjamiseks. President palub muuhulgas rakendada öösihiku kasutamist ning leida võimalus reguleerida ulukilihaga kauplemise regulatsioone.

EJS ja PTA sõlmisid juba seakatku leviku algaastatel koostöölepingu, millest tulenevalt on jahimehed võtnud kohustuse teavitada hukkunud või kliiniliste tunnustega kütitud metssigadest lähimat PTA esindust. Samuti võetakse surnud või kütitud metssealt proovid, kõrvaldatakse surnuna leitud metssiga või SAK positiivne laborvastuse andnud kütitud metssea rümp. Kogu tegevuse juures peetakse rangelt kinni ettenähtud bioturvalisuse nõuetest.

Eelmine luguKoda pakub tööd toiduvaldkonna teenuste projektijuhile
Järgmine luguEttevõtjate liidud pakuvad gaasikriisile lahendusi