Investeeringutoetused jõuavad e-PRIAsse

Pindala- ja loomatoetusi on olnud võimalik elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kaudu taotleda juba mitu aastat. Nüüd jõudis e-PRIA teenuste arendus  ka investeeringutoetuste valdkonda.

Esimeseks investeeringutoetuseks e-PRIAs on ajavahemikul 9.-29. august Maaelu Arengukava (MAK) meede 1.2  – põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus.  See on esimene investeeringutoetuste taotlusvoor, mille puhul saab klient kõik toetuse taotlemiseks vajalikud toimingud ära teha arvuti tagant tõusmata.

e-PRIA kasutamine ei ole raske. Selleks peab kasutaja olema PRIA klient ja sõlmima esimesel e-PRIA portaali sisenemisel e-PRIA kasutamise lepingu. Ka PRIA kliendiks on võimalik saada e-PRIAs kaudu – e-PRIAsse sisenemisel kuvatakse esmalt PRIA kliendiks registreerumise avaldus ja alles selle täitmise järel avaneb kliendile e-PRIA kasutaja leping ja ülejäänud teenused.

e-PRIA portaali  sisenedes leiate vasakul asuvast menüüst põhjaliku juhendi e-PRIA kasutamiseks. Kõigi teenuste juures on ka abiinfo, mis muudab probleemide korral lahenduse leidmise lihtsamaks ja aitab teenuse kasutajat.
e-PRIA kasutamiseks on vajalik internetiühendustega arvuti, kehtivate sertifikaatidega ID kaart ja ID-kaardi lugeja (internetipanga paroolidest investeeringutaotluse e-PRIAs esitamiseks ei piisa).  Kui lisaks taotlusvormile on vaja sõltuvalt taotluse sisust esitada ka paberil olevaid dokumente, siis on vajalik ka skänner, millega paberdokumendid elektroonseks muuta ja e-PRIAsse üles laadida.
e-PRIA toimib ööpäevaringselt. Poolelioleva taotluse võib vahepeal salvestada, endale sobival ajal edasi täita ja siis lõplikult valmis taotluse edastada.
 e-PRIA kaudu esitatavad taotlusvormid on vaja portaalis digitaalselt allkirjastada. Ka üleslaetavad dokumendid, mis vajavad kahepoolset allkirjastamist, tuleb enne portaali laadimist allkirjastada. Lisadokumendid ei pea olema digitaalselt allkirjastatud, vaid võivad olla ka paberil allkirjastatud ja skaneeritud.
Tagasisidet taotluse eduka esitamise kohta e-PRIAs annab süsteem sellega, et teatab taotluse kohalejõudmisest ja annab esitajale teada nn kandenumbri, mille PRIA on taotlusele andnud. Lisaks saadab PRIA kliendile taotluse laekumise kohta e-kirja.
Palume arvestada, et juba esitatud taotlust ei saa e-PRIAs muuta. Kui on vajadus esitatud taotlust muuta, tuleb e-PRIAs sisestada uus taotlus, lisada sellele avaldus eelmise taotluse annulleerimiseks ja need teele saata.  Avalduses märkige kindlasti ära annulleeritava taotluse kandenumber.
Kui pärast e-PRIAs taotluse esitamist selgub, et mõni lisadokument jäi taotlusele juurde panemata, siis seda ei ole samuti võimalik enam e-PRIAs teha. Lisadokumendi saab järele saata e-kirjaga aadressil info@pria.ee. Kirjas märkige kindlasti ära, mille juurde dokument kuulub ning taotluse kandenumber.
Aasta teises pooles hakkab e-PRIAsse lisanduma järjest rohkem investeeringutoetuste taotlemise võimalusi. Järgmisena valmib nõuandetoetuse (MAK meede 1.3) taotlemise teenus ning kuludokumentide esitamise teenus, mis on mõeldud kõigi MAKi ja samuti Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetustega seotud kuludokumentide esitamiseks.
Ükskõik kas klient on taotluse esitanud e-PRIA kaudu või muul viisil – e-PRIA kaudu on tal edaspidi võimalik kuludokumente esitada kõigi määratud toetuste osas, mis on veel menetluses. Samuti saab e-PRIA kaudu edaspidi näha, mis seisus on kliendi toetuste kasutamine  ehk kui suures osas on määratud summa raames juba kuludokumente esitatud.
Järgmised investeeringumeetmed, mille toetustaotluste esitamise teenused sügisel e-PRIAs valmivad, on praeguste plaanide kohaselt MAK meede 1.5.2 (metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus) ning LEADER.
Kes soovib e-PRIAt kasutada, kuid puuduvad selleks sobivad vahendid (internetiühendusega arvuti, ID-kaardi lugeja vms), siis e-PRIAga tutvumiseks on  maakondlikes teenindusbüroodes spetsiaalsed kliendiarvutid ning vajadusel abistab e-PRIA kasutajat kohapeal  klienditeenindaja. Kliendiarvutis saab siiski täita vaid taotlust ja äriplaani.
Kliendiarvuti kasutamiseks palume kindlasti eelnevalt aeg broneerida PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/reg või helistades PRIA maakondlikku teenindusbüroosse
e-PRIA tutvustust soovitame uurida PRIA kodulehe vahendusel aadressilhttp://www.pria.ee/et/ePRIA, elektrooniline kliendiportaal ise asub siin:https://epria.eesti.ee/epria/ .
Küsimuste ja probleemidega palume helistada infotelefonil 737 7678 (investeeringutoetused), 737 7679 (looma- ja pindalatoetused), 731 2311 (registrite infotelefon, kliendiandmed)  või saata e-kiri aadressil info@pria.ee .
Kohtumiseni e-PRIAs!

 

Eelmine luguÄrma talus arutati Eesti toidu tuleviku üle
Järgmine luguPõllumeeste Keskliit: otsetoetused peavad võrdsustuma