Investeeringutoetus toiduainetööstustele parandab energia varustuskindlust

Foto: shutterstock.com

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega toetatakse toiduainetööstuste energia varustuskindluse tagamiseks tehtavaid investeeringuid. Põllumajanduskoda tunnustab ministeeriumi operatiivset tegevust toetusmeetme avamisel.

„Venemaa kallaletung Ukrainale on põhjustanud tõsiseid häireid majanduses ja mõjutanud väga tugevalt toidu tootmist. Energia varustuskindlus on ühiskonna toimimise ja konkurentsivõime tagamise alustala,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.

Investeeringutoetust saavad taotleda ettevõtjad, kelle põhitegevusala on toiduainete tootmine või joogitootmine. Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul tuleb tagada jätkusuutlik toidutootmine ja toidujulgeolek. „Toetuse abil tehtavad investeeringud aitavad vähendada sõltuvust Venemaa fossiilsetest kütustest ja teistest väljastpoolt hangitud sisenditest,“ lausus Urmas Kruuse.

Toetuse maksimaalne suurus mikro- või väikeettevõtjale on kuni 250 000 eurot. Keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele on maksimaalne toetus kuni 500 000 eurot. Taotlusvoor on plaanis avada selle aasta sügisel.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koos Toiduliiduga pöördusid aprilli alguses Maaeluministeeriumi poole ettepanekuga töötada välja meede, millega toetatakse toidutööstustele liikuvate energiakandjate soetamist, et anda ettevõtetele kindlus võimalike elektrikatkestuste puhuks. Praeguseks on väga teravalt päevakorda tõusnud ka alternatiivide leidmise vajadus gaasile.

“Põllumajanduskoda hindab väga kõrgelt, et ministeerium on kiiresti välja töötanud uue meetme toidutööstuste energiaga varustamise tagamiseks. Lisaks ajutiste elektrikatkestuste jaoks vajalikelele generaatoritele peame väga oluliseks ka meetmes toodud võimalusi investeerida alternatiivsete kütuste kasutamisse,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on praegune aeg väga ebakindel. Tema sõnul on väga keeruline hetkel hinnata, kas eeloleval sügis-talvisel hooajal jätkub gaasi kõikidele tarbijatele. Samuti on gaasi ja teiste energiakandjate hind tõusnud väga kõrgele. “Toiduainetööstus on üks suuremaid gaasi tarbijaid, mistõttu on ka natuke pikemas perspektiivis oluline seada fookus tööstuste varustuskindluse tagamisele ja paindlikkuse loomisele erinevate kütuste kasutamisel. Vähemtähtis pole toidutööstuse energiatõhususe suurendamine arvestades väga kõrgeid energiakulusid,” rõhutas Sõrmus.

Investeeringutoetuse määruse eelnõu leiab siit.

Eelmine lugu31.07.2023 Infopäev „Jätkusuutlik silotootmine – Põllupäev Hummuli Agros”
Järgmine luguTalu, mille mahepiimatoode müüb ennast ise