Heritage Tourism projekti otsitakse nõustajaid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ootab kuni 20. aprillini (TÄHELEPANU TÄHTAEGA ON PIKENDATUD!) pakkumusi ekspertidelt, kellel on rahvusliku kultuuripärandi kasutamise kogemus toitlustamise, sisekujunduse või ürituste korraldamise valdkonnas. Ekspertide ülesandeks on koostöös nõustamisprogrammis osaleva Eesti maaturismiettevõttega koostada tegevuskava rahvusliku kultuuripärandi kasutamiseks ettevõtte turismiteenuste disainis. Nõustaja aitab 12 kuu jooksul oma professionaalsete oskustega tegevuskava ka ellu viia.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja MTÜ Eesti Maaturism viivad Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmist toetatava projekti “Heritage Tourism” raames ellu nõustamisprogrammi maaturismiettevõtjatele. Nõustamisprogrammi eesmärgiks on maaturismiettevõtjate teadmiste ja oskuste parandamine rahvusliku kultuuripärandikasutamise osas oma ettevõtte poolt pakutavate turismiteenuste disainis. Nõustamisprogrammi käigus saavad maaturismiettevõtjad professionaalset nõustamist sisekujundajatelt, toitlustusspetsialistidelt, ürituste korraldajatelt ning turismikonsultantidelt lähtuvalt konkreetse ettevõtte vajadustest.

Nõustamisprogrammis osaleb 15 maaturismiettevõtet Eestist ning ca 15 maaturismiettevõtet Lätist. Koostöös ekspertidega koostavad programmis osalevad ettevõtted tegevuskava, mille nad peavad vähemalt osaliselt ekspertide ja turismikonsultandi toel ellu viima 12 kuu jooksul. Nõustamisprogramm viiakse ellu 01.05.2012 – 30.04.2013, peale seda toimub kuni 31.08.2013 ettevõtete tegevuskavade elluviimise järelhindamine.

Nõustatavate ettevõtete täpne arv, loetelu ja konsultatsioonipäevade arv määratakse kindlaks tellija ja pakkuja vahelises lepingus peale seda, kui on selgunud nõustamisprogrammis osalevate maaturismiettevõtete konkreetsed ootused ja vajadused (eeldatavalt aprillis 2012).

Projekti osalevatest nõustajatest koostatakse andmebaas, kust kõik Eesti maaturismiettevõtted leiavad ka edaspidiseks infot erinevate valdkondade nõustajate poolt pakutavate teenuste, kogemuste ja kontaktide kohta.

Pakkuja peab saatma pakkumise hiljemalt 20. aprillil 2012.a. e-maili aadressilinfo@epkk.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda MTÜ Eesti Maaturism, eesti@maaturism.ee, tel. 600 9999 või projekti koordinaator Silja Lehtpuu, silja.lehtpuu@gravitas.ee

Pakkumiskutsed:

Ava siit pakkumiskutse eksperdi leidmiseks toitlustuse valdkonnas

Ava siit pakkumiskutse eksperdi leidmiseks sisekujunduse valdkonnas

Ava siit pakkumiskutse eksperdi leidmiseks rahvuslike ürituste korraldamise valdkonnas

Eelmine luguElussigade import Venemaale on ajutiselt peatatud
Järgmine luguAiandusfoorum 2012