Elussigade import Venemaale on ajutiselt peatatud

Põllumajandusministeerium teatas täna, et 15.-16. märtsil toimunud Euroopa Komisjoni ja Venemaa kohtumisel kokkulepet elusloomade impordikeelu edasilükkamiseks või tühistamiseks ei saavutatud ja alates tänasest on peatatud elusloomade import Euroopa Liidust Venemaale. Tekkinud olukorda arutati Läti ja Eesti  palvel täna Brüsselis toimunud põllumajandusministrite nõukogus.

Eesti seakasvatussektorile on sellel impordipiirangul märkimisväärne mõju, sest suur osa Eesti elussigadest  eksporditakse just Venemaale.  Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas oma sõnavõtus, et Eesti jaoks on oluline, et kauplemisel järgitaks rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid. Seederi sõnul peab neid põhimõtteid austama ka Venemaa, kes on alla kirjutanud liitumislepingule Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.

Venemaa veterinaarteenistus edastas 2. märtsil Euroopa Komisjonile kirja, milles teatatakse, et  alates 20. märtsist keelustatakse elusloomade sissevedu Venemaale.  Venemaa põhjendas keeldu sellega, et Euroopa Liit ei ole kasutusele võtnud meetmeid Schmallenbergi viiruse tõrjumiseks. Samuti heideti liikmesriikidele, sealhulgas Eestile ette, et elussigade eksportimisel Venemaale ei teostata piisavat kontrolli. Kirjeldatud etteheiteid hinnates ja arvestades ka Eesti veterinaar- ja toiduameti teostatud täiendavaid analüüse saab tõdeda, et kehtestatud piirang on ebaproportsionaalne ning rahvusvaheliste normidega mittekooskõlas. Ükski väidetav puudus ei kujuta ohtu inimeste või loomade tervisele.

“On oluline, et saaksime vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele põhimõtetele enne kitsenduste kehtestamist võimaluse selgitada olukorda ning vajadusel kohaldada korrigeerivaid meetmeid. Praeguseni pole Eestisse saabunud Venemaa põllumajanduse järelevalveametilt kirjalikku kokkuvõtet missiooni tulemuste kohta,“ ütles põllumajandusminister Seeder.

Tänasel kohtumisel kinnitas Euroopa  Komisjon, et tervise-ja tarbijakaitse volinik on juba edastanud Venemaale taotluse kohtuda esimesel võimalusel poliitilisel tasemel. Kohtumise eesmärk on rääkida Venemaaga elusloomade impordile kehtestatud ajutiste impordipiirangute kaotamisest, millede puhul ei ole teada kehtivusaja pikkus. Euroopa Komisjon lubas selle küsimusega kõigis vajalikes instantsides kiiresti edasi tegutseda. Samuti kinnitas Komisjon, et kehtestatud piirangud ei ole põhjendatud ega proportsionaalsed ning väidetavad puudused ei kujuta ohtu inimeste või loomade tervisele.

Loe lisaks: Elussigade eksport Venemaale võidakse peatada

Eelmine luguCopa-Cogeca hoiatab munade impordi kasvu eest
Järgmine luguHeritage Tourism projekti otsitakse nõustajaid