Glüfosaat

Glüfosaat on umbrohutõrjevahend, mida on juba 40 aastat kasutatud.

Seda rakendatakse laialdaselt põllumajanduses ning see võimaldab kasutada minimeeritud mullaharimist, millest on kasu nii mullale kui ka veele, samuti püüetele vähendada CO2 heitmeid ja süsiniku hoidmist pinnases. Põllumehed peavad glüfosaati üheks kõige olulisemaks umbrohutõrjevahendiks. Teadaoleva statistika järgi langeks ilma glüfosaadi kasutamiseta kogu Euroopa Liidus rapsi, odra, nisu ja maisi saagikus kuni 22% . Sama võib eeldada ka Eesti põllumajanduse saagikuse puhul.

Ilma glüfosaadita on põllumeestel vähe teisi võimalusi umbrohu tõrjumiseks peale mehhaaniliste taimekaitsemeetodite. Nendega aga kahjustatakse mulda ning selle rikkalikku ja toimivat bioloogilist mitmekesisust ning hävitatakse maapealsed ja maa-alused elupaigad, mis on kriitilise tähtsusega nende liikide jaoks, kes panustavad ökosüsteemi toimimisse ja kes on ka kaitse all.

Glüfosaat on üks maailmas enim uuritud herbitsiide ja sarnaselt kõikidele taimekaitsetoodetele teostatakse ka sellele rangeid teste ja järelevalvet reguleerivate ametiasutuste poolt. Glüfosaadi ning glüfosaadil põhinevate umbrohutõrjevahendite kohta on kogunenud ulatuslik uuringute kogum, sealhulgas üle 800 teadusuuringu ja ülevaate, mis on esitatud USA, Euroopa ja teistele ametiasutustele seoses registreerimisprotsessiga. Reguleerivad ametiasutused üle kogu maailma on laialdaselt ja rutiinselt teostanud ülevaateid glüfosaadi ning glüfosaadil põhinevate herbitsiidide kohta üle 40 aasta jooksul ning nende järeldused järjekindlalt toetavad glüfosaadi ja glüfosaadil põhinevate herbitsiidide ohutust, kui kasutamisel järgitakse juhiseid.

Kuidas glüfosaati kasutatakse?
Glüfosaati sisaldavad tooted pritsitakse tavaliselt põllule, otse umbrohtude peale enne kultuurtaimede istutamist või enne põllukultuuride külvi ja tärkamist, või herbitsiiditaluvusega põllukultuuride peale. Kui toode satub taime peale, mis seda ei talu, liigub glüfosaat võrsete kasvupunktidesse ja juurtesse, kus katkestab teatavate taime kasvuks oluliste aminohapete ensüümide tootmise.

Millal glüfosaati kasutatakse?
Glüfosaadil põhinevate herbitsiidide pritsimise aeg, kogus ja meetod on äärmiselt täpsed ning kultuurtaimede ja sihtumbrohuliikidele spetsiifilised. Põllumehed läbivad sageli herbitsiide käsitlevaid koolitusi ning nad on kohustatud oma töös järgima toote etiketil esitatud juhiseid. Lisaks jälgivad nad hoolikalt oma põllukultuuride külvikorda, et pritsida õige kogus õigel ajal õiges kohas.

Allikas: Euroopa Taimekaitse Assosatsioon

Eelmine lugu11.03.2021 – EPKK infopäev “Sõnniku ja silo käitlemise nõuded lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatajatele”
Järgmine luguEesti toidutootjate ja kaupmeeste hea koostöö tagab toiduainete kättesaadavuse