Euroopa Komisjon: Täiustamata kanapuuride kasutamistähtaega ei pikendata

30. augustil esitleti Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee liikmetele uuringut Euroopa Liidu linnuliha- ja munasektori kohta. Kohtumisel kõlas seisukoht, et EL hinnakaitse vähendamine mõjub väga valusalt Euroopa linnukasvatajatele. Uuringu autori arvates peaks kolmandate riikidega sõlmitavates bilateraalsetes lepingutes arvestama ka lindude heaolu nõuetega. Probleeme võib eelkõige tekitada 1. jaanuarist 2012 Euroopa Liidus kehtima hakkav nõue, mille kohaselt tuleb munakanade pidamiseks kasutatavad tavalised puurid vahetada täiustatud puuride vastu. Paljud Euroopa Palamendi liikmed väljendasid arutelul seisukohta, et imporditud linnulihale peaks kehtima samad tootmisnõuded nagu Euroopa Liidus toodetud lihale.

Europarlamendis esitletud uuringu autor (Conrad Caspari) selgitas, et linnuliha tootmine on ELis alates 1995. aastast suurenenud, kuid linnuliha nõudlus kasvab veelgi kiiremini. Viimase 15 aasta jooksul on EL linnulihaga isevarustatuse tase oluliselt langenud. Linnuliha kaubandust iseloomustab trend, et imporditakse pigem vääristükke ja eksporti lähevad vähemväärtuslikud tükid. Munatoodangu osas on EL võimeline ennast ise varustama, kuigi ka siin on tarbimine viimase kümne aasta jooksul kasvanud sisemaisest tootmisest kiiremini.

2009. aastal toodeti 59% EL munatoodangust nn tavalistes puurides, 10% toodangust tuli täiustatud puuridest, vabapidamisega kanad tootsid vaid väikse osa munadest. Uutes liikmesriikides pärineb üle 90% munatoodangust täiustamata puuridega tootmissüsteemist. Samas Suurbritannias on suurem rõhk vabapidamisega tootmissüsteemil.

Uuringu autori arvates võib täiustatud puuride kasutuselevõtt 2012. aastal tõsta EL munatootjate tootmiskulusid, mida turuhind ei suuda kompenseerida. 2007. aastal kiideti heaks ka direktiiv, mis piirab broilerite loomkoormust ühe ruutmeetri kohta. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et broilerite maksimaalne tihedus ühes puuris ei ületaks ühelgi ajahetkel 33 kg/m2, rangemate tootmisnõuete täitmisel võib loomkoormus erandina ulatuda 42 kg/m2. Uuringu autori kinnitusel tähendavad need nõuded, et EL linnuliha omahind on kolmandate riikide hinnast selgelt kõrgem.

Istungil osalenud Euroopa Komisjoni põllumajandusdirektoraadi esindaja kinnitas, et komisjonil pole plaanis täiustamata kanapuuride kasutamisaega pikendada. Tootjatele on 2012. aastal kehtima hakkav täiustatud puuride nõue ammu teada ja mitmed tootjad on hakanud juba enne tähtaja saabumist puure välja vahetama.

Eelmine luguKodumaine aedvili on mürkide poolest puhtam
Järgmine luguEuroopa Nooraednike kutsevõistlused toimuvad Räpina Aianduskoolis