Ettevõtlus, turundus, arendus ja toote innovatsioon põllumajandusettevõttes

Sinu Koolituspartner OÜ korraldab PRIA MAK Meetme 1.1 toetusel koolituse: “Ettevõtlus, turundus, arendus ja toote innovatsioon põllumajandusettevõttes”. 6- päevased koolitused toimuvad kuues maakonnas – Paides, Jõgeval, Valgas, Põlvas, Võrus ja Viljandis. Koolitus on mõeldud põllumajandusettevõtjale (k.a alustavale ettevõtjale), kes soovib täiendada oma teadmisi turundusest, arendusest ja innovatsioonist põllumajandusettevõttes. Koolitused algavad veebruarist ja on osalejatele tasuta.

Koolitus

ˇ         Paides algab 02. veebruarist 2012 Järvamaa Keskraamatukogus
ˇ         Jõgeval algab 06. veeruarist 2012 Jõgeva Linnaraamatukogus
ˇ         Viljandis algab 08. veeruarist 2012 Mainori Viljandi õppekeskuses
ˇ         Põlvas algab 27. veeruarist 2012 Põlva Kultuurikeskuses
ˇ         Võrus algab 29. veeruarist 2012 Võrumaa Keskraamatukogus
ˇ         Valgas algavad 5. märtsist 2012 Valga Maavalitsuses
Registreerumine ja täiendav informatsioon
telefonil 55566104
Kiirustage, kohtade arv on piiratud!
Koolitus on rahastatud Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD)
Eelmine luguSelgusid Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse parimad
Järgmine luguRäpina Aianduskooli korraldatavad taimekaitse täiendkoolitused 2012. aastal