EPKK ei toeta uut pakendijäätmete maksu

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitas 16. novembril Keskkonnaministeeriumile oma arvamuse eelnõu kohta, millega plaanitakse tõsta jäätmete ladestustasu ja rakendada uut pakendijäätmete maksu.

Eelnõuga kavandatakse saastetasu 370 eur/t plastpakendijäätmete eest, mida ei ole ringlusse võetud või korduskasutamiseks ettevalmistatud (energeetiline taaskasutamine, st põletamine või jäätmekütuse tootmine ei ole ringlussevõtt). Saastetasu peaks tasuma pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon, kui pakendiettevõte on talle oma kohustused üle andnud. Lisaks soovitakse tõsta tava- ja ohtlikke jäätmete kõrvaldamise saastetasu seniselt 29,84 eur/t tasemele 60 eur/t, sh eristatakse olmejäätmeid, mille saastetasu tõstetakse tasemele 90 eur/t.

Eelnõu kohta ei ole tehtud väljatöötamiskavatsust, mistõttu puudub ka põhjalik mõjuhinnang. EPKK on seisukohal, et tulenevalt põhjaliku mõjuhinnangu puudumisest ning VV koalitsioonilepingus kokkulepitud maksurahu rikkumise eiramisest, tuleb eelnõu menetlusest välja jätta.

EPKK seisukohtadega on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

 

Eelmine lugu15.11.2022 EPKK infopäev „Uuemad arengud piimakarja söötmisel“
Järgmine luguEestis on registreeritud 42 713 mesilasperet, pisut rohkem kui varem