Eestis on registreeritud 42 713 mesilasperet, pisut rohkem kui varem

15. novembril lõppes kaks nädalat kestnud talvituma minevate mesilasperede arvu teatamine PRIA põllumajandusloomade registrile. Teada anti 42 713 mesilasperest.

Kõige rohkem mesilasperesid on Lääne-Virumaal, kus teavitati 5747 mesilasperest. Järgnesid 4310 perega Pärnumaa ja seejärel Harjumaa ning Tartumaa. Kokku on mesilaid 2079 mesinikul üle Eesti.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive ütleb: „Hea meel on tõdeda, et mesilasperede arv on PRIA põllumajandusloomade registris viimastel aastatel järjest kasvanud ja nüüdseks  stabiliseerunud. Kindlasti on registri täienemisele ning täpsusele kaasa aidanud viimastel aastatel mesinikele makstav mesilaspere toetus”.

“Teades, kuivõrd olulised on mesilased looduslikust seisukohast, on väga positiivne omada andmeid talvituma minevate ja talvitunud perede arvu kohta. See annab erinevaid võimalusi andmete analüüsiks,” jätkas ta.

Palume kõigil mesinikel kontrollida, et nende PRIAle edastatud e-posti aadress oleks korrektne. Sel juhul saab PRIA mesinikele olulise info võimalikult kiiresti nendeni toimetada.

Maaeluministeeriumis on praegu väljatöötamisel määrus, mille tööversiooni kohaselt muutub alates uuest aastast mesilasperede arvust teatamise kord. Peale määruse kinnitamist teavitab PRIA mesinikke muutustest PRIA kodulehe ja infokirja kaudu ning e-posti teel.

Hea teada

2020. aastal anti PRIA põllumajandusloomade registrile teada 36 840 talvituma minevast mesilasperest. 2019. aastal oli see number ligi 40 000 mesilasperet.

Eelmine luguEPKK ei toeta uut pakendijäätmete maksu
Järgmine lugu22.11.2022 EPKK infopäev “Loomade söötmine ja heaolu – seakasvatus”