Eestis kasvatatud köögiviljad on ohutud

Alates maikuust on Lõuna- ja Kesk-Euroopa inimesi ärevil hoidnud väidetavalt toiduainete kaudu leviv e-koli eriti ohtlik bakter. See on nõudnud kümnete inimeste elu ja seadnud ohtu paljude sealsete inimeste tervise. Tekkinud olukord on äratanud inimestes ohutunde, mis on vähendanud köögivilja tarbimist kogu Euroopas, nii ka Eestis. Julgeme Eesti veterinaar- ja toiduameti andmetele tuginedes kinnitada, et köögiviljade proovidest ei ole e-koli bakterit leitud ja Eestis müüdavad aiasaadused on tarbijatele ohutud.

Kuigi ka imporditud tooteid kontrollitakse ja üldjuhul on kõik „lubatud piires“, jätab taimekasvatuses kasutatud keemiline tõrje ometi jälje. Sellega on kaasnenud umbusk ka kohalike köögivilja tootjate toodangu vastu. Siiski on Eesti köögiviljatootmisel ilmselged eelised, mida sisseveetud saadustega korvata ei saa: lisaks värskusele on kohalikud saadused imporditud toodetest ka puhtamad. Viimase asjaolu tagab tõhusaim meie kliimavöötme bioloogiline tõrjevahend – talv.

Eestis toodetakse alla 10 000 tonni katmikala köögivilja ja üle 50 000 tonni avamaaköögivilja ehk iga Eesti elaniku kohta 54-58 kg. Statistika järgi tarbib aga Eesti elanik puu- ja köögivilja ca 120 kg aastas, nii tulebki natuke üle poole tarbitavast sisse tuua teistest riikidest. Samas soovib Eesti tarbija just kodumaiseid aiasaadusi, eriti suvel.
Praegune olukord seoses e-koli puhanguga on Eesti köögiviljaturgu võrreldes aastatagusega drastiliselt muutnud, sest Kesk-Euroopast imporditakse üliodava hinnaga intensiivse tootmise ja rohkete taimekaitsevahendite toel toodetud köögivilja. See on meie tootjatele tekitanud tugeva surve hindade alandamiseks, tihti juba alla tootmise omahinna. Ja kuigi kodumaine köögivili on praegu juba 20 protsenti odavam kui aasta varem, siis Kesk-Euroopast pärinev köögivili tarnitakse jaekettidesse nii madala hinnaga, et kohalik toode pole enam konkurentsivõimeline. See on seadnud meie kohalikud aiandustootjad raskesse seisu oma toodangu realiseerimisel.
Eesti Aiandusliit jälgib pidevalt nii kohaliku köögivilja kasvatamisel taimekaitsevahendite kasutamist kui ka neid tulemusi, mida järelevalve-asutused avaldavad importköögivilja analüüside kohta. Nende seiretulemused kinnitavad, et Eestisse sisseveetavas köögi- ja puuviljas esineb taimekaitsevahendite jääke märksa rohkem kui kohalikus köögiviljas.
Eesti köögiviljakasvatajad kinnitavad, et kohalik toodang on jätkuvalt ohutu, kvaliteetne ja usaldusväärne.
Eelmine luguErakorraline abi köögiviljasektoris
Järgmine luguTalutoidu tootjad peavad vajalikuks koostada kohaliku toidu strateegia