Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kauaaegne juht lahkus ametist

EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus märkis, et Eesti põllumajanduses toimunud edusammud paaril viimasel aastakümnel väärivad igakülgset tunnustust. Foto: Juuli Nemvalts

Viimased viisteist aastat Põllumajandus-Kaubanduskoda juhtinud Roomet Sõrmus ei jätka enam uut ametiaega ja on otsustanud edasi tegutseda väljaspool põllumajandussektorit.

Roomet Sõrmus ütles oma lahkumist kommenteerides, et aeg muutusteks on küps. „Põllumajanduskoja inimestel, koja liikmesettevõtetel ja headel koostööpartneritel on minu südames jätkuvalt väga eriline koht. Samas näen, et koja positsioon põllumajandus- ja maamajandussektori esindusorganisatsioonina on tugev ning saan rahuliku südamega hästi toimiva organisatsiooni jätta uuele juhile ja suunduda põnevaid väljakutseid pakkuvasse uude valdkonda.“

Sõrmuse sõnul on Eesti põllumajandussektor viimase paarikümne aasta jooksul läbi teinud muljetavaldava arengu. „Meie põllumehed kasutavad kõige moodsamat tehnoloogiat, palju on investeeritud kaasaegsesse ja keskkonnasäästlikkuse tootmisesse. Mul on hea meel, et olen saanud olla nende arengute juures ja anda panuse kodumaise toidutootmise edendamisse,“ ütles Sõrmus.

Samas on tema sõnul põllumajandussektoris olnud viimase 15 aasta jooksul mitmeid sügavaid kriise ja väga tõsiseid probleeme, mille leevendamisel on põllumajandus-kaubanduskoda mänginud olulist rolli. „Õnneks on Eesti põllumehed hästi sitked. Kõige raskematest aegadest meenuvad mulle 2014. aastal alanud piimaturukriis ja sigade Aafrika katku tõttu tekkinud katastroofiline olukord Eesti seakasvatuses. Need kriisid hävitasid päris julmalt meie loomakasvatust ja koja roll leevendusmeetmete eest seismisel oli võtmetähtsusega. Päris hulluks kujunes ka 2020. aastal koroona ja valitsuse jäiga poliitika tõttu tekkinud tööjõukriis, mis tänu koja visadusele lõpuks lahenduse leidis,“ meenutas Sõrmus.

Koda koos partneritega on aastate jooksul põllumajanduse olukorra teadvustamiseks korraldanud ka terve rea õnnestunud avalikke aktsioone: 2012. aastal lähetati Brüsselisse vana traktor ja põllumeeste toetuseks koguti Eestis üle 25 000 allkirja, 2015. aastal kogunes Toompeale põllumeeste õiguste eest seisma 101 moodsat traktorit, 2016. aastal rivistati Riigikogu ette karjast välja läinud lehmade meenutuseks sümboolselt 10 000 piimapudelit, 2019. aastal said aga kõik Riigikogu liikmed põllumeestelt uhke kingipaki.

„Kui tuua välja positiivseid muutusi, siis viimase kümnekonna aasta sisse jäävad paljud olulised otsused põllumajandussektori jaoks, milles koja roll on olnud märkimisväärne. Näiteks on pikalt Eesti põllumajandussektori mureks olnud, et meie põllumajanduse otsetoetused olid ühed kõige madalamad Euroopa Liidus, kuid nii 2014-2020 kui ka 2021-2027 ELi finantsperioodide eel oleme läbirääkimistel ühise põllumajanduspoliitika eelarve osas teinud väga korralikke edusamme, mis tõid mõlemal korral põllumajandusele mitusada lisamiljonit. Hea meel on tõdeda, et meie toetused on praeguseks jõudnud ca 80% tasemele ELi keskmisest,“ sõnas ta.

„Tahan tunnustada Eesti põllumehi ja toidutootjaid, kes on visalt panustanud kodumaise toidutootmise arendamisse. Kuigi olud pole olnud alati lihtsad, siis on ka kriiside kiuste tootmisega jätkatud ja valdkonda väga palju investeeritud. Eesti inimesed võivad rõõmsad olla, et meil on toidulaud kaetud nii rikkaliku valiku kodumaise toiduga. Mõistagi tänan praeguseid ja endiseid kolleege, kes on suure pühendumusega töötanud,“ ütles Sõrmus.

Roomet Sõrmus lahkub 7. jaanuaril 2023 koja juhatuse esimehe ametist tähtajalise lepingu lõppemise tõttu. Sõrmuse juhtimisel saavutas koda märkimisväärse positsiooni põllumajandus- ja maamajandus organisatsioonide katusorganisatsioonina ja kasvas oluliseks partneriks nii Maaeluministeeriumile kui teistele organisatsioonidele nii Eestis kui Euroopa Liidu tasandil.

Põllumajandus-Kaubanduskoja kauaaegse nõukogu liikme ja koja põllumeeste grupi esimehe Tanel-Taavi Bulitko kommentaar: Need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab, on üsna suured

Kui rääkida põllumajandussektorist, siis Roomet Sõrmus oli väga hea esindusfiguur, kuna ta tunneb valdkonda põhjalikult ja tal on laialdased taustateadmised, mis tegid temast erakordselt võimeka juhi. Tema juhtimise all tegi koda tohutu arenguhüppe ja sektor ise on koja abiga muutunud palju tugevamaks. Võib öelda, et ta tegi ära tohutu töö sektori arengu jaoks.

Tahan rõhutada Roometi oskust olla erinevate osapoolte lepitajaks, sest koja enda liikmedki on erinevate huvidega: on töötlev tööstus ja põllumajandustootjad, lisaks erinevad maamajanduse ettevõtjad – huvigruppe on väga erinevaid ning Roomet on nende kõikidega väga hästi hakkama saanud. See näitab kujukalt tema tasakaalukat ja diplomaatilist probleemide lahendamise oskust.

Need väärtused ja kingad, mida ta maha jätab on üsna suured. Tahan põllumeeste nimel tänada Roomet Sõrmust tehtud töö eest. Kui inimene on tööprotsessis, siis võib-olla ei adutagi kogu tema panust aga hiljem vaadatakse mida ta kõike head on teinud.

Eelmine luguVaata kõiki 2023. aasta Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskirju
Järgmine luguKoja nõukogu liige Tanel-Taavi Bulitko tähistab juubelit