Piimaliidu ja põllumajandus-kaubanduskoja ühinemine aitab paremini kaitsta liikmete huve

6. septembril 2016 jõudis lõpuni Eesti Piimaliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ühinemine. Piimaliit ja põllumajandus-kaubanduskoda ühinesid ühendamise teel, mille tulemusena Eesti Piimaliit lõpeb ning kogu tema vara (nii õigused kui kohustused) ja liikmed läksid üle Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale.

“Ühinemise järel suureneb organisatsiooni võimekus liikmete huvide kaitsmisel ja liikmetele vajalike teenuste pakkumisel. Samuti on kahe organisatsiooni ühinemise tulemusel võimalik paremini arendada põllumajandustootjate, piimatöötlejate ja teiste maamajandusettevõtjate horisontaalset ja vertikaalset koostööd ning ühistegevust,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on olulisteks märksõnadeks edasises tegevuses liikmete huvide kaitsmine nii Eestis kui Euroopa Liidus, piima tarbimise soodustamine, heade kaubandustavade edendamine ning piimatoodete ekspordi arendamine nii traditsioonilistel kui potentsiaalsetel uutel turgudel.

Eesti Piimaliit loodi 2. novembril 1989. aastal. Sellest ajast alates on liit tegutsenud aktiivselt piimatöötlemisettevõtjate huvide esindamisel nii Eestis kui ka välismaal. Eesti Piimaliit on olnud Euroopa Piimandusassotsiatsiooni liige alates 2003. aastast ja osalenud aktiivselt ka Euroopa piimanduspoliitka kujundamise protsessis läbi selle assotsiatsiooni.

“Seoses globaliseerumise ja järjest suureneva kontsentreerumisega on ka senised erialaliidud üle Euroopa asunud järjest enam ühinema kas siis sektoripõhiselt või -üleselt. Näiteks Suurbritannias toimus piimatööstuste ja farmerite organisatsiooni ühinemine juba 2005. aastal, Sloveenias aga eelmisel aastal, kus senine eraldi tegutsenud piimaliit ühines samuti põllumajanduskojaga,” ütles organisatsioonide ühinemise järel põllumajandus-kaubanduskojas piimandusvaldkonda juhtiv Tiina Saron.

Saroni sõnul on seega ka Eesti Piimaliidu ühinemine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga loogiline areng ja aitab senisest jõulisemalt kaitsta liikmete huve.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koondab nüüd suuremat osa Eesti piimandussektorist – piimatootmisega tegelevad põllumajandusettevõtted, tõuaretajad, kõik suuremad Eesti piimatööstused ning piimatootjatele teenuseid osutavad ettevõtted (sh söödatootjad, veterinaarravimite müüjad jne).

Tutvu piimaliidu senise tegevusega: www.piimaliit.ee

Eelmine luguPõllumehed korraldavad Toompeal aktsiooni „(M)ärkamine!“
Järgmine luguMaailmas oodatakse suurt teraviljasaaki